Циркийн сургуультай Барыг ард иргэдэд танилцууллаа.