Дипломат төлөөлөгчийн газруудын оролцоотой зохион байгуулах анхны "Fashion shou" боллоо