Мега төслүүдээ хөдөлгөх нь эдийн засгийг аврах арга зам болж байна

 |  Written by MontaStudio  | 
PDF version