ИНФОГРАФИК
Нэг өдөрт 612 мянган халдварын тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 164 сая 904 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 143 сая 867 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Цар тахал бүрэн зогссон газруудын тоо 7 боллоо

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 164 сая 279 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 143 сая 004 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт халдвараар өдөрт 4092 хүн нас баржээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 163 сая 717 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 142 сая 162 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвараар нэг өдөрт 13,374 хүн нас баржээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 161 сая 824 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 139 сая 622 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт өдөрт 362 мянган халдварын тохиолдол бүртгэгдлээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 161 сая 117 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 138 сая 946 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

"COVID-19"-ийн халдвар авсан хүний тоо 150 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 160 сая 322 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 138 сая 056 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Эдгэрсэн хүний тоо 137 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 159 сая 613 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 137 сая 311 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

“COVID-19” халдвараар нэг өдөрт 14 мянган хүн нас баржээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 156 сая 707 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 134 сая 088 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт өдөрт 412 мянган халдварын тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 155 сая 850 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 133 сая 300 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт халдвар авсан хүний тоо 20 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 154 сая 197 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 131 сая 617 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Эдгэрсэн хүний тоо 130 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 153 сая 500 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 130 сая 835 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт өдөрт 400 мянга орчим халдварын тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 151 сая 141 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 128 сая 549 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвараар нэг өдөрт 14,821 хүн нас баржээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 149 сая 359 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 127 сая 040 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Эдгэрсэн хүний тоо 126 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 148 сая 480 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 126 сая 099 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар илэрсэн улс орны тоо 220 боллоо

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. “COVID-19” халдвар Сент-Хелений арал дээр шинээр бүртгэгдэж, халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн тоо 220 боллоо.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Нэг өдөрт 900 мянга орчим халдварын тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 145 сая 332 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 123 сая 317 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвараар нэг өдөрт 14 мянган хүн нас баржээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 144 сая 431 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 122 сая 606 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Энэтхэгт өдөрт 300 мянга орчим халдварын тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 143 сая 543 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 121 сая 896 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 142 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 142 сая 713 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 121 сая 227 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Эдгэрсэн хүний тоо 120 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 142 сая 015 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 120 сая 554 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу