ИНФОГРАФИК
Эдгэрсэн хүний тоо 360 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 431 сая 981 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 360 сая 917 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 428 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 428 сая 195 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 356 сая 008 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар илэрсэн улс орны тоо 224 боллоо

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. “COVID-19” халдвар Номхон далайд орших Кукагийн арлуудад шинээр бүртгэгдэж, халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн тоо 224 боллоо.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

БНСУ-д өдөрт 100 мянга орчим шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 420 сая 279 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 344 сая 048 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

БНСУ-д өдөрт 90 мянга гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 416 сая 015 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 328 сая 778 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 406 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 406 сая 378 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 326 сая 142 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Дэлхий даяар 10 тэрбум тун вакцин тарьжээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 395 сая 890 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 314 сая 909 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 375 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 375 сая 099 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 296 сая 346 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар илэрсэн улс орны тоо 223 боллоо

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. “COVID-19” халдвар Кирибатид шинээр бүртгэгдэж, халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн тоо 223 боллоо.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers болон Johns Hopkins цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 343 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 343 сая 323 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 276 сая 431 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 320 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 320 сая 959 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 264 сая 111 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Дэлхий даяар 9 тэрбум 417 сая тун вакцин тарьжээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 307 сая 890 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 259 сая 548 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Дэлхий даяар халдвар авсан хүний тоо 300 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 300 сая 800 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 257 сая 498 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Дэлхийд өдөрт бүртгэгдсэн халдварын тоо 2.5 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 298 сая 225 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 256 сая 768 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

АНУ-д өдөрт 567 мянга гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 295 сая 559 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 256 сая 087 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Дэлхий даяар 7 хоногт 10 сая гаруй халдварын тохиолдол илэрчээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 290 сая 632 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 254 сая 529 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 280 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 280 сая 332 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 250 сая 360 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

Халдвар авсан хүний тоо 277 сая давлаа

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 277 сая 523 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 248 сая 606 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

АНУ-д өдөрт 181 мянга гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 276 сая 592 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 248 сая 036 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу

АНУ-д өдөрт 145 мянга орчим шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

ВАШИНГТОН. /Worldometers/. Дэлхий дахинд “COVID-19” халдварын тохиолдлын тоо 275 сая 790 мянга давж, эдгэрсэн хүний тоо 247 сая 355 мянгад хүрлээ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг worldometers цахим хуудаснаас авна уу