Үндэсний бичиг соёлоо дээдэлдэг номын баяр өргөн дэлгэр боллоо

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-20 21:21:21
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',7)='n
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',7)
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456"and"p"="v
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456"and"b"="b
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and'm'='z
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and'c'='c
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and+1=8
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',7)='z 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1371106062')))>'0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1251302336'))) 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1194362258')as/**/int)>0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  expr 927707497 + 898682501
 • <%- 857083449+882548226 %> 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1361940739)as/**/int))>'0 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456&set /A 982621419+891730044
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1544720625))) 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456$(expr 975619709 + 808655045)
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • #set($c=816829240+857034519)${c}$c 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1126737471)))and" 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ${(969285354+984392288)?c} 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456|expr 882820244 + 836519338
 • /etc/passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456 expr 926158863 + 851770960
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1862264825)))and' 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'"\(
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin"and"g"="d 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="u 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1246143604')))>'0
 • ${940694693+977832143} 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1306321268')))
 • admin'and'd'='g 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • /*1*/{{800246527+821980929}} 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin'and'm'='m 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  <%- 810127730+891954833 %>
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1444497234')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1250378656)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1113375151)))
 • '-var_dump(md5(119268211))-' 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1494391811)))and"
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1267393232)))and'
 • ${@var_dump(md5(100910837))}; 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • expr 931179571 + 863878445 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  #set($c=925744691+860538341)${c}$c
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  '-var_dump(md5(205582449))-'
 • admin&set /A 987352633+906306137 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  ${@var_dump(md5(892804584))};
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  ${863848501+814227443}
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  ${(856911840+889459897)?c}
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin$(expr 804041448 + 946241187) 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • vcbcichdivuviryyyoro 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  ${974105940+999277063}
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin|expr 978539842 + 839048612 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  vcbcichdivuviryyyoro
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  /*1*/{{992404248+837759133}}
 • admin expr 922236265 + 951281303 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • ${904348771+956233868} 194.163.191.42 528 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 528 өдөр

  123456