НҮБ-ын ХАС-гийн Улс орныг дэмжих 7 дугаар хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай гэрээ байгууллаа

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-15 19:36:41
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',12)='y 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)='p 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin"and"d"="m 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1857606157')))>'0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin"and"q"="q 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1759991971'))) 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='m 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1039965891')as/**/int)>0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='k 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1774671499)as/**/int))>'0 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',12)='p
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1658655134))) 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',0)='i
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1143277841)))and" 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',12)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1832241021)))and' 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1360918140')))>'0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1859885349')))
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1052828043')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1892166480)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1653996325)))
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1014777599)))and"
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1809318251)))and'
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • expr 861344582 + 812944289 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin&set /A 817517541+928904885 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin$(expr 923523549 + 887013928) 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • <%- 974098911+930729186 %> 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin|expr 914251291 + 840596646 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin expr 886644254 + 922384107 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • #set($c=976624680+907835676)${c}$c 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  expr 927928328 + 876061442
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456"and"s"="b
 • ${(858476873+818228988)?c} 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456&set /A 971685394+947778159
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456"and"g"="g
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ${954905663+862734370} 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456$(expr 908714119 + 937174692)
 • /*1*/{{896048463+943754302}} 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and'h'='q
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456|expr 825822805 + 886299845
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456'and'd'='d
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  <%- 823809918+931298893 %>
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456 expr 966257283 + 984870193
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and+2=6
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  #set($c=833688683+864696012)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456/**/and+0=0
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  ${(975281627+805575733)?c}
 • '-var_dump(md5(398276188))-' 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  ${967320505+862882599}
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(208823322))}; 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  /*1*/{{820747311+978194379}}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  '-var_dump(md5(751435288))-'
 • alhvhjifyfepvqlcprkw 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  ${@var_dump(md5(680501844))};
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ${816327993+826636182} 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  alhvhjifyfepvqlcprkw
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  ${862534584+963619844}
 • admin 185.234.72.114 107 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',9)='o
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',8)='d
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',8)
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8'/**/
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(8))>0/**/
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1547458906')))>'0
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1657898511')))
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1694101578')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1654434295)as/**/int))>'0
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1646219521)))
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  (select*from(select+sleep(8)union/**/select+1)a)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456"and"r"="f
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1583254009)))and"
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456"and"m"="m
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and'x'='k
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1313877334)))and'
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456'and'y'='y
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and+4=6
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',8)='w 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)='y 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • expr 995503872 + 929841555 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin&set /A 999477061+934814106 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin$(expr 875907571 + 961322810) 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • <%- 992033392+929416475 %> 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin|expr 910113837 + 973071160 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • #set($c=860191818+900224578)${c}$c 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin expr 876302064 + 860745594 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ${(809711457+993902181)?c} 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1426793122')))>'0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ${961129289+956949842} 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • /*1*/{{950620695+927005361}} 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1706693993'))) 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  expr 800137005 + 815915901
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1102317433')as/**/int)>0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456&set /A 860260443+952778780
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  <%- 803295266+968504454 %>
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1331919432)as/**/int))>'0 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  #set($c=964722981+911388030)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1484938911))) 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456$(expr 918574554 + 950371005)
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  ${(936571030+974104901)?c}
 • admin"and"l"="h 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456|expr 954068402 + 927510601
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  ${842894544+998530984}
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1572866110)))and" 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  ybdfbavvottztrtpaniq
 • '-var_dump(md5(725504445))-' 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  /*1*/{{984042748+978344289}}
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1032281241)))and' 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456 expr 908193145 + 981182849
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="g 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(678570178))}; 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and'a'='a 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin'and'f'='f 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  '-var_dump(md5(518357909))-'
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ybdfbavvottztrtpaniq 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ${939821795+930806217} 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  ${@var_dump(md5(157442379))};
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  ${896496743+813889561}
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 107 өдөр

  123456