Оросын Холбооны Улсын уран гулгалтын одод Монголд

ВИДЕО МЭДЭЭ
erdenemunkh@yahoo.com
2023-05-08 16:37:58
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • @@RKlGh 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • 1'" 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • mVi6iAQY')) OR 536=(SELECT 536 FROM PG_SLEEP(15))-- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • 130FFBIF') OR 671=(SELECT 671 FROM PG_SLEEP(15))-- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • F6GP71a7' OR 853=(SELECT 853 FROM PG_SLEEP(15))-- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • XlejxKXh'; waitfor delay '0:0:15' -- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • 1 waitfor delay '0:0:15' -- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • -1" OR 2+888-888-1=0+0+0+1 -- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • -1' OR 2+904-904-1=0+0+0+1 or 'vfnTljVi'=' 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • -1' OR 2+757-757-1=0+0+0+1 -- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • -1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • -1 OR 2+152-152-1=0+0+0+1 -- 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • uHOafzXz 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  @@LsFUK
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  1'"
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  cgex9Fu1')) OR 629=(SELECT 629 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  o21dtnr4') OR 283=(SELECT 283 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  NGiVCQSy' OR 744=(SELECT 744 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1)) OR 729=(SELECT 729 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -5) OR 837=(SELECT 837 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -5 OR 773=(SELECT 773 FROM PG_SLEEP(15))--
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  DlWCKbMC'; waitfor delay '0:0:15' --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1" OR 2+86-86-1=0+0+0+1 --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1' OR 2+432-432-1=0+0+0+1 or 'QnHb23tZ'='
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1' OR 2+167-167-1=0+0+0+1 --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  -1 OR 2+393-393-1=0+0+0+1 --
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  06V6KRLH
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555
 • KfnqDuxw 91.220.163.8 342 өдөр

  555