ТӨВ: 21 сумыг хадлан тэжээл бэлтгэх иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангалаа

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-15 18:46:15
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',18)='w 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and"u"="f 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and"f"="f 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and'b'='v 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and'a'='a 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(18))>0/**/
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)="
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  (select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and"h"="o
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and"n"="n
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and's'='q
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and'h'='h
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and+3=5
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and+0=0
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1491053269')))>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1033233011'))) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  <%- 989901895+861375999 %>
 • admin/**/and/**/cast(md5('1049984662')as/**/int)>0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  #set($c=904391258+938228414)${c}$c
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1477880997)as/**/int))>'0 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${(853628489+938450146)?c}
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1173411338))) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${853477241+862147480}
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1577420640)))and" 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  /*1*/{{848529395+932538025}}
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1664115942)))and' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'"\(
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456鎈'"\(
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1769256549')))>'0
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1308851963')))
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1763637838')as/**/int)>0
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1994037576)as/**/int))>'0
 • /etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1215828876)))
 • expr 995705061 + 962149892 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1161282136)))and"
 • admin&set /A 803332080+897620237 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1377088570)))and'
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin$(expr 832284578 + 880917244) 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin|expr 966542196 + 915403190 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin expr 819586197 + 926060320 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  expr 826853261 + 899738123
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${852260213+824059250}
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456&set /A 978345077+925172801
 • <%- 955654220+938885439 %> 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ysrvyctdcasbzmdwhlte
 • #set($c=944179821+801785435)${c}$c 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${(940088987+880692015)?c} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(629985300))-' 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(213446166))}; 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${809428875+823423542} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456$(expr 920155222 + 858252522)
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  '-var_dump(md5(729395800))-'
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ${910521055+941701079} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ysrvyctdcasbzmdwhlte 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • /*1*/{{948453858+828331561}} 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456|expr 975937226 + 929783010
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456 expr 949139418 + 806500341
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  ${@var_dump(md5(509116402))};
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 96 өдөр

  123456