БНХАУ-ын иргэдийг албадан гаргалаа

LIVE
montastudio@montsame.gov.mn
2019-11-02 19:46:41
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',9)='u 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',9)='y 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',8)='z 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin"and"v"="q 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="m 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='z 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and'y'='y 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',8)='g
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',8)
 • admin'"\( 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1496361312')))>'0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1735007022'))) 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin/**/and/**/cast(md5('1141521766')as/**/int)>0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8'/**/
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1187512062)as/**/int))>'0 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1280916326))) 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1730382370)))and" 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1252950271)))and' 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1383819078')))>'0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1958758692')))
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1457940506')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(8))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1459452865)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1451114750)))
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1879093459)))and"
 • <%- 978091507+838490514 %> 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • #set($c=927055534+875883419)${c}$c 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1600326869)))and'
 • ${(948024830+806876580)?c} 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • ${977051267+947637409} 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • /*1*/{{998746263+973563318}} 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  (select*from(select+sleep(8)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  <%- 984663477+941915135 %>
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  #set($c=924995362+828965374)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  ${(904712248+829374457)?c}
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  ${958815524+967033183}
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  uvyavmbssdqedxkkdfkx
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456"and"l"="b
 • '-var_dump(md5(383694152))-' 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456"and"l"="l
 • ${@var_dump(md5(571579175))}; 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and's'='t
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  '-var_dump(md5(744662715))-'
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  /*1*/{{880487952+829228115}}
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456'and'c'='c
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  ${@var_dump(md5(623300941))};
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • uvyavmbssdqedxkkdfkx 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  ${951400773+919686848}
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • ${907697328+939312980} 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 27 өдөр

  123456