Дэлхийн 100 гаруй оронд номын баяр тэмдэглэдэг

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-22 19:26:11
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',11)='u 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'"\(
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1334872110')))>'0
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1245159052')))
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1841715817')as/**/int)>0
 • admin"and"b"="s 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1363128757)as/**/int))>'0
 • admin"and"d"="d 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1616422040)))
 • admin'and'k'='h 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1498074407)))and"
 • admin'and'c'='c 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1423513673)))and'
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',11)='g
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',11)
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • expr 882580122 + 970230066 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin&set /A 841945660+883184692 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin$(expr 988881489 + 968370817) 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin|expr 983540050 + 829430672 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin expr 941804944 + 933986179 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  expr 812235934 + 801024817
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456&set /A 900461454+913966269
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456$(expr 994604323 + 930424687)
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456|expr 975145021 + 933831534
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456 expr 884282037 + 920710402
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • <%- 987121455+899743747 %> 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • #set($c=995230189+833250178)${c}$c 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ${(888885635+847852906)?c} 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ${987175383+927675604} 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • /*1*/{{811259033+922504944}} 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  <%- 901870496+800748626 %>
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456"and"z"="o
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  #set($c=922340571+908650594)${c}$c
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456"and"n"="n
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  ${(901279650+809333647)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1976006551')))>'0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and'v'='z
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  ${993133686+817800484}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1396364517'))) 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456'and'l'='l
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  /*1*/{{896385614+844479525}}
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1250781183')as/**/int)>0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and+1=5
 • '-var_dump(md5(583712197))-' 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1707079889)as/**/int))>'0 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(283958990))}; 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  '-var_dump(md5(523540205))-'
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1522311617))) 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • fookjynzkwktdylgjtox 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1418869440)))and" 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  ${@var_dump(md5(327983133))};
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1364742913)))and' 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  fookjynzkwktdylgjtox
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ${954640511+970913350} 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  ${999276262+988543775}
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',15)='b
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',15)
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15'/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(15))>0/**/
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)="
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)='
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  (select*from(select+sleep(15)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456"and"r"="k
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456"and"e"="e
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and'k'='y
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and'h'='h
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and+1=5
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1052033583')))>'0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1753497200'))) 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',15)='q 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1533744237')as/**/int)>0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1427972236)as/**/int))>'0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • <%- 931645543+823254862 %> 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1364040633))) 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • #set($c=854336150+996173177)${c}$c 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1389516234)))and" 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1925140381)))and' 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  expr 813763104 + 919495151
 • ${(962268260+845349404)?c} 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456&set /A 949196188+814491117
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'"\(
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ${857395413+849650757} 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456鎈'"\(
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1411331963')))>'0
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456$(expr 972094833 + 929097366)
 • /*1*/{{903306132+947877345}} 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456|expr 863381000 + 829763322
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1212855185')))
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  <%- 809163626+959124775 %>
 • admin"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456 expr 819449749 + 865083528
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1667601705')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  #set($c=867740203+846225039)${c}$c
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1838526213)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  ${(954561673+990131717)?c}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  ${868108714+881795260}
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1258923689)))
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1155054518)))and"
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  /*1*/{{908411594+898338332}}
 • '-var_dump(md5(600449565))-' 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1484569041)))and'
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(648881574))}; 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="q 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  '-var_dump(md5(889670314))-'
 • admin"and"s"="s 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and'p'='m 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  whzcwodklrkohtsjwmag
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  ${@var_dump(md5(112877145))};
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • expr 922624937 + 908592908 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ${912017128+993007622} 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='g 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin&set /A 929715702+897738761 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  ${824194985+888272921}
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin$(expr 849041036 + 837759458) 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin|expr 959807888 + 837150935 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • whzcwodklrkohtsjwmag 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin expr 864542326 + 879553054 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 168 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',9)='h
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',9)
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  (select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456"and"o"="u
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456"and"w"="w
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and'd'='f
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and'h'='h
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and+1=9
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1866119513')))>'0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1655268014')))
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',9)='h 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1433589347')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1609441060)as/**/int))>'0
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)='t 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1300895283)))
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1410574602)))and"
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1326253348)))and'
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  expr 987912706 + 876186079
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456&set /A 870754824+868494823
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456$(expr 868217382 + 906984664)
 • admin"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456|expr 853987072 + 953694968
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456 expr 808910048 + 968704516
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • <%- 894933316+960150668 %> 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • #set($c=915876848+956843807)${c}$c 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ${(846876081+850746810)?c} 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ${974861126+880332355} 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • /*1*/{{963526496+864561743}} 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  <%- 873637548+959437972 %>
 • admin'"\( 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  #set($c=889982934+998004768)${c}$c
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin"and"z"="f 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  ${(974282115+910441864)?c}
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  ${995664419+816465016}
 • admin"and"y"="y 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1215852874')))>'0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • expr 840257524 + 966410539 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='p 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  /*1*/{{916303024+814527777}}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1783020639'))) 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin&set /A 915933977+849865361 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and'l'='l 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1284413634')as/**/int)>0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1936682159)as/**/int))>'0 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(613030284))-' 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1061661607))) 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1599894713)))and" 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin$(expr 863793436 + 880140926) 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1563987488)))and' 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(137952733))}; 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • vubonmokwqhnqdfjepzy 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • ${973105997+851542380} 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin|expr 891166644 + 823087701 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  ${907201821+946545826}
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  '-var_dump(md5(510227647))-'
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin expr 892574431 + 818203994 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  vubonmokwqhnqdfjepzy
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  ${@var_dump(md5(182153806))};
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 203 өдөр

  123456