Энэ оны эхний улиралд 6600 хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлжээ

МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | НИЙГЭМ
erdenebat@montsame.mn
2024-04-30 10:55:49

Улаанбаатар, 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 30 /МОНЦАМЭ/. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, хөрөнгө, үйлдвэрлэл, ажиллагчдын тоо, цалин, үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг багтаасан өгөгдлийн санг Статистикийн бизнес регистр (СБР)-ийн сан гэдэг.

 

Тус санд бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг авч үзэхэд:

 • 191.4 мянга буюу 79.5 хувь нь компани,
 • 31.7мянга буюу 13.2 хувь нь төрийн бус байгууллага,
 • 5.4 мянга буюу 2.2 хувь нь нөхөрлөл,
 • 5.0 мянга буюу 2.1 хувь нь төсвийн байгууллага,
 • 4. 9 мянга буюу 2.0 хувь нь хоршоо,

Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээдийн 180.0 мянга буюу 74.7хувь нь Улаанбаатар хотод байрладаг.

Хуулийн этгээдийг бүсээр авч үзвэл:

 • Төвийн бүсэд 21600,
 • Хангайн бүсэд 18000,
 • Баруун бүсэд 13800,
 • Зүүн бүсэд 7400,

Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өмнөговь аймагт 4.3-5.4 мянган хуулийн этгээд бүртгэлтэй байгаа бол Говьсүмбэр, Дундговь, Сүхбаатар аймагт бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн тоо 0.7-1.5 мянга байна.

 

Статистикийн бизнес регистрийн санд 2024 оны эхний улирлын байдлаар бүртгэлтэй 240.8 мянган хуулийн этгээдийн 40.6 хувь нь үйл ажиллагаа явуулж, 59.4 хувь нь үйл ажиллагаа явуулаагүй байх юм.

 

Үйл ажиллагаа явуулаагүй хуулийн этгээдийн 95.4 мянга буюу 66.7 хувь нь үйл ажиллагаа түр зогсоосон. Харин үлдсэн 33.3 хувь нь үйл ажиллагаа эхлээгүй байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээдийг ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд:

 • 1-9 ажиллагчидтай хуулийн этгээд 84.9 хувь,
 • 10-19 ажиллагчидтай хуулийн этгээд 7.2 хувь,
 • 20-49 ажиллагчидтай хуулийн этгээд 5.1 хувь,
 • 50 ба түүнээс дээш ажиллагчидтай хуулийн этгээд 2.8 хувь,

Энэ санд 2024 оны эхний улирлын байдлаар 240.8 мянган хуулийн этгээд бүртгэлтэй байгаагаас 6600 нь 1 дүгээр улиралд шинээр нэмэгджээ.

 

Статистик үр дүнг олж авахын тулд өгөгдлийг цуглуулдаг. Дараа нь дүрсэлж судалж үздэг, дүн шинжилгээ, харьцуулалт хийх, өөрчлөлтийг бий болгох зорилготой гэж мэргэжилтнүүд тайлбарласан байна.


Манай улсын хувьд статистикийг нийгэм, эдийн засгийн юмс үзэгдлийн тоон илрэлийг чанартай нь холбон тэдгээрийн хөгжлийн зүй тогтлыг тодорхой орон зай, цаг хугацаанд судлахад ашиглах болжээ.

Холбоотой мэдээ