Сычуаны сайн хүн

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-11-21 13:41:25
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',12)='h 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"x"="v 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"c"="c 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and'w'='q 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='z 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',12)='w
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',12)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1679425817')))>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1747773778')))
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1712976191')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1427664869)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1379515884)))
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1196574000)))and"
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"e"="z
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1528122032)))and'
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"x"="x
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and'o'='f
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and'a'='a
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+0=6
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • <%- 962496131+929138941 %> 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1049611461')))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • #set($c=865652966+847481741)${c}$c 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${(884874828+809328391)?c} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1883177419')as/**/int)>0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${970966712+810341958} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 862210736 + 973516030 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{909029553+835298710}} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1221850473'))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  <%- 941249102+829360498 %>
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin expr 901296843 + 808495655 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  #set($c=950690629+896797991)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  cmqdkhbdkyzvpwiaobuq
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1105248529)as/**/int))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(815625618))-' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  expr 857800090 + 915241589
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${(864836132+947951699)?c}
 • ${@var_dump(md5(139238947))}; 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1861982126))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456&set /A 940999249+878500026
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  '-var_dump(md5(756113269))-'
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1707424014)))and" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456$(expr 819021037 + 804572914)
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1565115062)))and' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(359849356))};
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456|expr 961995077 + 870187590
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${974758217+870014652}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${925887300+832821800} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456 expr 948497304 + 958174479
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • cmqdkhbdkyzvpwiaobuq 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${966973787+970052923}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  /*1*/{{871181338+928753732}}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',15)='a
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',15)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15'/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(15))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(15)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"p"="z
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and"a"="a
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'x'='l
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and'b'='b
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+3=7
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1463965961')))>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1673187079')))
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1899885238')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1588560185)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1289869187)))
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1047680476)))and"
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1903839527)))and'
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',15)='o 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:15 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(15))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • <%- 986824594+893676501 %> 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(15))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1612904403')))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1322708052'))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • #set($c=871250890+935054957)${c}$c 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1241992959')as/**/int)>0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${(844907429+948727055)?c} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1068866610)as/**/int))>'0 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 879139865 + 960822768 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${821482031+944187995} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1772613548))) 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{957179005+808835831}} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  <%- 826875402+838166040 %>
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"n"="f 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1981457723)))and" 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin"and"q"="q 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1855817443)))and' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin expr 957532398 + 958374427 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  #set($c=900161022+823177185)${c}$c
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  expr 933199685 + 848869657
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${(830830770+892050155)?c}
 • admin'and'a'='f 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${847913043+824296107}
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456&set /A 827396572+921770941
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${949363483+868227025}
 • '-var_dump(md5(529393823))-' 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='g 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456$(expr 957880054 + 950053084)
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(878922501))}; 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456|expr 857686971 + 845615541
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  /*1*/{{847352144+830322283}}
 • dgrwnjmxxvxfjenwpwsw 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ${879506827+814221241} 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  '-var_dump(md5(513239062))-'
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456 expr 806423103 + 905955074
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(757683773))};
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  dgrwnjmxxvxfjenwpwsw
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 97 өдөр

  123456