Энэ онд Архангай аймагт 44 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулна

Орон нутагт | Архангай
gereltod@montsame.mn
2021-01-12 17:08:20

Архангай /МОНЦАМЭ/. Архангай аймагт энэ онд улсын төсвийн 154,710.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 44 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулна. Эдгээр ажлуудаас зарим нь он дамнасан, эхлэх ажлууд бий. Дээрх хөрөнгө оруулалтаас энэ 2021 онд 40,677.4 тэрбум төгрөгийн ажлыг хийх юм. Төсөл, арга хэмжээг хүснэгтээр харуулав.

 

2021 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 Хуулийн дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт өртөг

/сая.төг/

Санхүүжих дүн

/сая.төг/

Эхлэх

Дуусах

V.1.2.4

Засаг даргын Тамгын газрын их засвар /Архангай, Ихтамир сум/

2021

2021

          300.0

                300.0

V.1.3.4

Сум, багийн хөгжлийг дэмжих төсөл /Архангай/

2021

2021

          100.0

                100.0

V.3.1.3

Шилэн кабельд холбох, 28 км /Архангай, Хашаат сум/

2021

2021

          250.0

                250.0

XII.1.37

Ундны усны худаг /Архангай, Хангай, Жаргалант, Тариат, Цахир сум/

2020

2021

          180.0

                 90.0

XIII.1.1.41

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Хайрхан сум/

2020

2021

       3,000.0

             2,600.0

XIII.1.1.42

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Цахир сум/

2019

2022

       3,953.7

             1,150.0

XIII.1.1.82

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Өлзийт сум/

2020

2021

          800.0

                400.0

XIII.1.1.83

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Хашаат сум/

2020

2021

       1,000.0

                650.0

XIII.1.1.84

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 1 дүгээр сургууль/

2020

2021

       3,400.0

             2,500.0

XIII.1.1.85

Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар сургууль/

2020

2021

          700.0

                500.0

XIII.1.1.172

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Архангай, Цэцэрлэг сум/

2020

2021

          500.0

                300.0

XIII.1.1.177

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Архангай, Цахир сум/

2020

2021

          470.0

                320.0

XIII.1.1.191

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор /Архангай, Тариат сум/

2019

2021

          500.0

                337.4

XIII.1.1.227

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Төвшрүүлэх сум/

2021

2022

       1,400.0

                500.0

XIII.1.1.228

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/

2021

2022

       1,500.0

                500.0

XIII.1.1.256

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 2 дугаар цэцэрлэг/

2021

2022

       1,600.0

                200.0

XIII.1.1.258

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Батцэнгэл сум/

2021

2023

       3,000.0

                600.0

XIII.1.1.271

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Архангай, Хангай сум, Ноёнхангай баг/

2021

2021

          500.0

                500.0

XIII.1.1.272

Архангай аймгийн оюутны дотуур байрын спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2021

2021

          750.0

                750.0

XIII.1.2.1

Бага сургуулийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум, Хануй баг/

2020

2021

          300.0

                150.0

XIII.1.2.12

Сургуулийн дотуур байрын их засвар, сургуулийн талбайн тохижилт /Архангай, Ихтамир сум/

2020

2021

          400.0

                200.0

XIII.1.2.17

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2020

2021

          200.0

                100.0

XIII.1.2.47

Сургуулийн засвар, гадна тохижилт /Архангай, Булган сум/

2021

2021

          200.0

                200.0

XIII.1.3.4

Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын компьютер, тоног төхөөрөмж /Архангай, Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Цахир, Тариат, Хангай, Чулуут, Жаргалант сум/

2020

2021

          240.0

                126.0

XIII.1.3.18

Боловсролын чанарыг сайжруулах төсөл хөтөлбөр /Архангай/

2021

2021

          300.0

                300.0

XIV.1.4

Аймгийн хөгжимт драмын театрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2012

2021

     13,492.2

             1,000.0

XIV.1.14

Соёлын төвийн барилга /Архангай, Булган сум/

2020

2021

       1,150.0

                900.0

XIV.1.15

Соёлын төвийн барилга /Архангай, Жаргалант сум/

2020

2021

       1,150.0

                950.0

XIV.1.16

Соёлын төвийн барилга /Архангай, Чулуут сум/

2020

2021

       1,150.0

                850.0

XIV.1.57

Төв Азийн түүх соёлын өлгий Орхон, Тамир, Хануй, Хүнүйн соёлын өвийг судлах, сурталчлах мэдээллийн төв /Архангай/

2021

2021

          400.0

                400.0

XIV.2.4

Соёлын төв, спорт заалын их засвар /Архангай, Хангай сум/

2020

2021

          300.0

                200.0

XIV.2.16

Соёлын өвийг сэргээн засварлах /Архангай, Батцэнгэл сум, Авга дугана/

2021

2021

          250.0

                250.0

XIV.2.17

Соёлын өвийг сэргээн засварлах /Архангай, Өлзийт сум, Өөлд Бээсийн хийд/

2021

2022

          150.0

                100.0

XV.1.1.21

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/

2019

2023

     69,000.0

             9,000.0

XV.1.1.65

Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/

2021

2023

       6,300.0

                300.0

XV.1.1.66

Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/

2021

2021

          150.0

                150.0

XV.1.1.69

Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/

2021

2024

       6,000.0

                600.0

XV.2.1.7

Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/

2020

2021

       3,500.0

             3,000.0

XV.2.1.15

Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/

2021

2022

       3,500.0

                350.0

XVII.3.8

"Эрүүл хүнс - Малчны хотноос" хөтөлбөр /Архангай/

2021

2021

       1,000.0

             1,000.0

XVII.3.13

Хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр /Архангай/

2021

2021

       1,800.0

             1,800.0

XIX.1.6

Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, 300 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

2020

2022

     17,000.0

             5,000.0

XIX.1.30

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, 10 ор /Архангай, Ихтамир сум/

2020

2021

       1,000.0

                950.0

XIX.1.35

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Архангай, Цахир сум/

2018

2022

       1,874.3

                254.0

     154,710.2

               40,677.4


Холбоотой мэдээ