“Цагаан бороо”, “Цойлогсод” ном хамгийн эрэлттэй байна

ВИДЕО
montastudio@montsame.gov.mn
2022-05-21 20:07:28
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456/**/and+0=6
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456/**/and+2=2
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',18)='k 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • expr 981053671 + 981387445 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin&set /A 976989104+834504799 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin$(expr 857012566 + 866100877) 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin|expr 948801451 + 916943405 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin expr 930662765 + 841150431 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  expr 862877095 + 838440380
 • /etc/passwdadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  <%- 910900667+898783897 %>
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456&set /A 846745972+809597022
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  #set($c=866548114+864967991)${c}$c
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456$(expr 947200709 + 886880917)
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  ${(984938082+824464013)?c}
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • /etc/passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456|expr 988414511 + 847179779
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  ${981148034+805223785}
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456 expr 895574886 + 899126537
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  /*1*/{{863518658+918788763}}
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(170542449))-' 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin"and"g"="x 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin"and"a"="a 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'and's'='o 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(910495647))}; 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  '-var_dump(md5(239534462))-'
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  rvmnimujmpariisadxgm
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • <%- 974068509+944809808 %> 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ${828276111+859893224} 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • #set($c=869897485+992268891)${c}$c 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  ${@var_dump(md5(253341205))};
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  ${864546838+956600626}
 • ${(903873552+991404646)?c} 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • ${862001603+868580087} 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • rvmnimujmpariisadxgm 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • /*1*/{{829515319+875282761}} 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 18 өдөр

  123456