Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд рүү чиглэсэн олон ажил хийж байна

Орон нутагт | Дархан-Уул
174@montsame.mn
2018-03-30 20:45:43
Дархан-Уул /МОНЦАМЭ/.Дархан–Уул аймагт хүүхэд, өсвөр үеийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор Эрүүл мэндийн газрын эмч, мэргэжилтнүүд, сувилагч, эцэг эхчүүдтэй хамтран олон ажлыг явуулж байна. Үүний нэг нь Өсвөр үеийнхний тулгамдсан асуудлыг илрүүлж тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аялуулж байгаа “Асуудал ба шийдэл” хайрцаг юм.

Мөн хүүхдийн өвчний цогц менежментийн стандартыг хэрэгжүүлж, эмч мэргэжилтнүүдийн онолын болон гардан үйлдлийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт батлагдсан хуваарийн дагуу Өрх, Сумын эрүүл мэндийн залуу эмч нарын ажлын байрны дадлагажих сургалтыг зохион байгуулж байна. Үүний үр дүнд олон залуу эмч нар хүүхдийг үнэлж ангилах, стандартын дагуу оношилж эмчлэх ур чадварыг эзэмшсэн тухай ЭМГ-ын дарга Б.Батцэнгэл хэллээ.
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр Монголын тусгай олимпын хороо, Дауны холбоо, Аутизмын холбоотой хамтран эмч мэргэжилтэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эх асран хамгаалагч нарт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хамт олон дунд нь нийгэмшүүлэх, асрах сувилах арга зүй”, “Дауны өвчин ба Аутизм” сэдвээр сургалт зохион байгуулсанд эцэг эхчүүдийн сэтгэл ханамж өндөр байна.

Хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг байгуулж, сар бүр комиссын хурлыг зохион байгуулдаг болсон ба энэ онд 6 удаа хуралдаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 14 хүүхдэд байнгын асаргаа тогтоолгож, 65 хүүхдийн асаргааг сунгаж, 16 хүүхдэд унааны хөнгөлөлт үзүүлжээ.

“Гэрэл өөд” төвтэй хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүдэд тухайн хүүхдийн онцлогт тохирсон зөвлөгөө өгч, хөдөлгөөн заслын эмчилгээнд зориулан булангийн сандал, зогсоогч тэнцвэр ологчийг хөдөлгөөн заслын кабинетад бэлэглэв.

Ийнхүү эрүүл мэндийн салбарын тэргүүлэх чиглэл болсон хүүхэд, өсвөр үеийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмч, мэргэжилтнүүд хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө тодорхой үр дүнтэй ажлуудыг санаачлан идэвхтэй ажиллаж байна.
 
Л.Отгонбаатар
 

Холбоотой мэдээ