ТОЙМ
Хөдөлмөрийн зах зээл
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Хөдөлмөрийн зах зээлийн тухайд гэвэл нийгэм эдийн засгийн харилцаа нөгөөгөөр солигдсон 1990 оноос хойш бий болсон шинэ зүйл. Гэхдээ түүнээс өмнө хөдөлмөрийн тухай ойлголт байгаагүй гэсэн үг биш. Түүнээс өмнөх хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалт, ойлголт өөр байжээ. Тухайн зах зээл нь одоо цалинжуулалттай холбоо бүхий нийгмийн харилцааны тогтолцоо болон хувирсан байна. Энэ зах зээлийн нийлүүлэлт ажиллах хүч, ажил авагч, эрэлт нь аж ахуйн нэгж, ажил олгогч болно. Нийлүүлэлт ба эрэлтийг зохицуулах зах зээл дээрх мэдээлэл болон боломжуудыг сайжруулахын тулд тодорхой байгууллага зэмсэг хэрэгслийг ашигладаг онцлогтой. Тухайлбал,  халамж үйлчилгээний газрууд, хөдөлмөрийн бирж, мэргэжлийн холбоо, сонин сэтгүүл ажил хайх, ажил олгох тухай мэдээллийг түгээх хэлбэрээр оролцоно. Түүнээс гадна төр, аж ахуйн нэгжүүд ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлах хэлбэрээр оролцдог байх жишээтэй. 
1364 өдөр